Pneumatech-verdier

Pneumatech er en del av et globalt industrikonsern av selskaper som utvikler, produserer og markedsfører produkter og tjenester til en rekke kunder og sluttbrukere.

Pneumatech betjener en rekke bransjer, med fokus på konstruksjon, bilservice og vedlikehold og produksjon.

Våre forretningsaktiviteter utføres gjennom separate driftsenheter som deler global drift og ledelse. Pneumatech er forent og justeres gjennom en delt visjon, en felles identitet og en overholdelse av Pneumatech Business Code of Practice.

Kundeverdi

Pneumatech representerer verktøy og kompressorer som er konstruert for høy ytelse. I tillegg til banebrytende design, avansert teknologi og holdbarhet, gir Pneumatech kundene verdi. 

Kjerneverdier

Pneumatechs kjerneverdier for samhandling, forpliktelse og nyskaping dannet vår fortid, skapte vår nåtid og vil lede vår fremtid. Våre kjerneverdier representerer et konkurransefortrinn og hjelper oss å opprettholde vår posisjon, selv i et miljø i endring.En viktig egenskap ved Pneumatech er evnen til å lytte til og forstå de forskjellige behovene til våre kunder og andre interessenter, sammen med vår evne til å skape nye og bedre løsninger basert på det vi lærer fra denne interaktive prosessen.Vi er like engasjerte i våre medarbeidere og gir våre kunders virksomhet merverdi, siden vi er i våre egne mål og mål.Det er vår tro på at det alltid finnes en bedre måte å gjøre ting på. Denne nyskapende ånden er en viktig del av Pneumatech-identiteten, en viktig del av vår måte å drive forretninger på. Det er også drivkraften som har gjort oss til en dominerende faktor i vår bransje. Innovasjon er den ultimate drivkraft for langsiktig lønnsomhet og vekst.Våre kjerneverdier – samhandling, forpliktelse og innovasjon – gjenspeiles i hvordan vi forholder oss til våre hovedinteressenter. I tillegg forventes alle deler av organisasjonen å følge retningslinjene knyttet til forretningsetikk og sosial og miljømessig innsats.