Retningslinjene våre for forretningsdrift

Oppsummert i Pneumatech Business Code of Practice er følgende interne policy-dokumenter, relatert til forretningsetikk og sosial og miljømessig innsats. Alle selskaper innenfor konsernet forventes å følge disse policyene, som publiseres i konsernets intranettdatabase , slik gjør vi ting.

De viktigste internasjonale etiske retningslinjene som støttes av Pneumatech, er:

  • FNs menneskerettighetserklæring: http: //www.un.org/
  • Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter for internasjonal arbeidsorganisasjon på arbeidsplassen: www.ilo.org
  • Global Compact: http: //www.unglobalcompact.org/
  • OECD-retningslinjer for multinasjonale virksomheter: www.oecd.org
  • Pneumatechs bærekraftrapportiortiortise følger Global rapportering gudelines: www.globalreporting.org

Last ned vår forretningskode for praksis