Programvare for måleutstyr

Kontakt oss for mer informasjon

Grafisk evaluering

Alle målekurver er angitt i farge. Alle nødvendige funksjoner er integrert, for eksempel fri zoom, valg/avvalg av enkeltmålekurver, fritt valg av perioder, skalering av aksen, velg farger og mer. Denne visningen kan lagres som en PDF-fil og kan sendes via e-post Ulike data kan kombineres i én felles fil.

Tabellvisning

Alle målepunkter er oppført med nøyaktig tidsintervall. De ønskede målekanalene med navnet på måleplasseringen kan velges via diagramutforsker.

Statistikk

Alle nødvendige statistiske data er synlige på et øyeblikk. Brukeren kan se svært raskt hvilke minimale eller maksimale målte verdier som oppstod i løpet av denne tidsperioden.

Forbruksrapport

Programvaren utsteder en forbruksrapport for alle tilkoblede strømningssensorer for daglige, ukentlige eller månedlige intervaller.

Data tilgjengelig i .xls- eller .csv-format

Tariffes

Kostnadene per forbruksenhet kan lagres for hver energiform. Avhengig av tid og dag kan ulike tariffer lagres. Gyldigheten av tariffene kan defineres via kalenderfunksjonen for å sikre kostnadene i- eller minske oppdateringer

Mange språk å velge mellom

Hendelseshistorikk

Overskredet grenseverdier er dokumentert i PMH-nettverket

Administrasjon av målesteder

Hver PMH-sensor/diagramskriver kan tilordnes til en avdeling eller kostnadssted

Med PMH Basic data leses evaluering i grafisk og tabellform fra de målte dataene via USB-pinne eller Ethernet. Alle viktige funksjoner kan hentes via dashbordet. For bedre visualisering er målekurvene angitt i farger. Brukeren kan raskt se når visse målinger fant sted og hvor lenge.

Med PMH Basic kan den papirløse opptakeren Check Box S6/ Check Box S1-S5 og alle mobile enheter med datalogger leses ut. Avhengig av enheten gjøres dataoverføring enten via USB-minnepinne eller Ethernet-tilkobling.

PMH Basic

Installasjon

Lokal PC-installasjon

Datalagring

Database (lokal)

Oppdateringer til nye utgivelser gratis

Ja

Automatisk informasjon om oppgraderinger

Ja (bare ved internett-tilgang)

Antall arbeidsstedslisenser

2

Antall målte verdier

Alle målte verdier som overføres av en enhet. (Maks. 1 enhet samtidig)

Dataoverføring

USB-pinne (manuelt) eller Ethernet

Brukeradministrasjon

No

E-post i tilfelle terskelverdi overskrides

No

Lagring av målte data

Loggdata må leses manuelt via PMH Basic