Odpovědnost společnosti Pneumatech

Transparentnost

In all our communications, both written and spoken, we are committed to being open, truthful and accurate within the limits of commercial confidentiality. We provide reliable and relevant information on our activities in a timely, regular manner. We consider interaction important and therefore have a positive attitude toward constructive dialogue with all of our stakeholders.

Pneumatech has established high reporting standards, where each employee involved in the recording, processing and reporting of information is expected to safeguard its validity and correctness.

Bezúhonnost v obchodní činnosti

Řízení

Vedení společnosti Pneumatech je odpovědné za schvalování celkové strategie a organizační struktury společnosti Pneumatech.

Výkonné vedení skupiny, pod vedením generálního ředitele skupiny, je zodpovědné za vypracování a sledování strategií, cílů a zásad společnosti Pneumatech, včetně výkonu ve finanční a sociální oblasti a při ochraně životního prostředí.

Implementace

V etickém kodexu společnosti Pneumatech jsou shrnuty společné zásady všech subjektů naší organizace. Naše chování se řídí těmito vnitřními zásadami, což nám pomáhá zvyšovat hodnotu společnosti Pneumatech.

Tyto zásady a další, principy, směrnice a pokyny jsou shrnuty v systému Náš způsob práce, což je mezinárodní databáze přístupná všem zaměstnancům na intranetu skupiny. Každý zaměstnanec se musí seznámit s informacemi uvedenými v databázi Náš způsob práce a dodržovat všechny pokyny. V rámci našeho programu Kroužky poskytujeme příslušná školení, která jsou povinná pro všechny naše zaměstnance. O našem etickém kodexu informujeme všechny naše klíčové partnery.

Na základě zásad popsaných v databázi Náš způsob práce připravují provozní jednotky strategie a realizační plány.

Pro každou sadu zásad jsou stanoveny postupy následných kroků. Ukazatele sociálního a environmentálního výkonu jsou vykazovány a sledovány na úrovni skupiny. Posouzení rizik ve vztahu k našim klíčovým partnerům, pokud jde o výkon v právní, finanční a sociální oblasti a při ochraně životního prostředí jsou diskutovány na zasedáních správní rady.

Aby bylo zajištěno plnění našich zásad, provádějí se na pracovištích interní audity.