Náš etický kodex

V etickém kodexu společnosti Pneumatech jsou shrnuty následující dokumenty související s vnitřními zásadami, které se týkají obchodní etiky, výkonu v sociální oblasti a ochrany životního prostředí. Všechny společnosti v rámci skupiny budou dodržovat tyto zásady, které jsou zveřejněny v intranetové databázi skupiny Náš způsob práce.

Mezi hlavní mezinárodní etické směrnice podporované skupinou společností Pneumatech patří:

  • Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů: http://www.un.org/
  • Deklarace Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci: www.ilo.org
  • Globální kompakt Organizace spojených národů: http://www.unglobalcompact.org/
  • Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: www.oecd.org
  • Zprávy o trvale udržitelném rozvoji společnosti Pneumatech jsou v souladu se směrnicemi GRI (Global Reporting Initiative): www.globalreporting.org

Stáhněte si náš etický kodex