Vztahy společnosti Pneumatech

Životní prostředí a společnost

Snažíme se být dobrým a spolehlivým členem společnosti dodržujícím ducha a znění zákonů zemí, ve kterých působíme. 

 • Podporujeme základní lidská práva a respektujeme tato práva při provádění činností naší skupiny po celém světě.
 • Uvědomujeme si, že náš závazek finančního úspěchu musí vzít také v úvahu širší ekonomické, ekologické a sociální dopady našich činností.
 • Věříme, že je možné podnikat způsobem, který přispívá k zachování životního prostředí pro budoucí generace. Chceme, aby měly naše hlavní jednotky certifikaci ISO 14001. Všechny produkty a procesy jsou hodnoceny z environmentálního hlediska.
 • Společnost Pneumatech podporuje vzdělávání a vývoj prostřednictvím spolupráce s místními komunitami.

Zaměstnanci

Snažíme se být upřednostňovaným zaměstnavatelem jak ze strany současných, tak potenciálních zaměstnanců. Naším cílem je najímat, rozvíjet, kvalifikovat a motivovat lidi v profesionálním prostředí.

 • Chceme nabízet bezpečné a zdravé pracovní prostředí ve všech našich provozech.
 • Věříme v rovné příležitosti, férové jednání a diverzitu. Zaměstnance přijímáme a povyšujeme na základě kvalifikací k práci bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví, věk, národnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci, členství v odborech a politické přesvědčení.
 • Uvědomujeme si, že mají zaměstnanci právo si zvolit, zda budou zastupováni odborovými organizacemi za účelem kolektivního vyjednávání. Žádná diskriminace nesmí být namířena proti žádnému zaměstnanci, který uplatní takováto práva.
 • Za žádných okolností nebude v našich provozech využívána nucená nebo povinná práce. Jsme striktně proti dětské práci a dalším formám vykořisťování dětí. Nezaměstnáváme žádné osoby mladší 15 let a dodržujeme místní předpisy, které specifikují vyšší minimální věk.
 • Očekává se, že každý z nás přispěje k úspěchu skupiny a náš výkon bude spravedlivě odměněn. Ocenění se provádí pravidelně na konci roku.
 • Našim zaměstnancům jsou neustále nabízeny různé možnosti školení a vývoje, aby mohli růst společně se skupinou. Cílem je dosáhnout průměrně 40 hodin školení za rok pro každého zaměstnance.
 • Podporujeme tok informací napříč hranicemi divizí, funkcí a zemí, abychom plně využili dostupné znalosti a zkušenosti skupiny.

Zákazníci

Snažíme se být dodavatelem, kterého upřednostňují stávající i potenciální zákazníci a koncoví uživatelé, abychom dosáhli co největšího možného podílu zákazníků a podílu na trhu.

 • Zaměřujeme se na dodávku konzistentně vysoce kvalitních výrobků a služeb, které přispívají k produktivitě a prosperitě zákazníků.
 • Výrobky a služby naší společnosti jsou vyvíjeny s cílem splnit potřeby zákazníků ve smyslu kvality, funkčnosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
 • Operujeme po celém světě s dlouhodobým závazkem našim zákazníkům ve všech zemích a na všech trzích, kde působíme. Usilujeme o úzkou spolupráci se zákazníky a nadále prohlubujeme naše vztahy, abychom mohli splnit, ba dokonce překročit jejich očekávání.

Distributoři

Usilujeme o nejlepší formu spolupráce s našimi distributory, která bude oboustranně výhodná.

 • Hledáme obchodní partnery, jejichž politika týkající se etických, sociálních a environmentálních otázek je v souladu s našimi vlastními cíli, a uvědomujeme si jejich závazky a očekávání.
 • Distributoři jsou vybíráni a hodnoceni nestranně na základě objektivních faktorů, mj. kvality, dodávky, ceny a spolehlivosti i závazku k výkonu v oblasti ochrany životního prostředí, sociální oblasti a rozvoje.