Hodnoty společnosti Pneumatech

Společnost Pneumatech je součástí globální průmyslové skupiny společností, které vyvíjejí, vyrábějí a uvádějí na trh produkty a služby pro širokou škálu zákazníků a koncových uživatelů.

Společnost Pneumatech poskytuje služby pro širokou škálu průmyslových odvětví se zaměřením na konstrukci, servis a údržbu a výrobu vozidel.

Naše obchodní aktivity jsou prováděny prostřednictvím samostatných provozních jednotek, které sdílejí globální provoz a řízení. Společnost Pneumatech je sjednocena a propojena společnou vizí, společnou identitou a dodržováním tohoto etického kodexu společnosti Pneumatech.

Hodnota pro zákazníky

Značka Pneumatech reprezentuje nástroje a kompresory, které jsou konstruovány pro vysoký výkon. Kromě průkopnického designu, účinných technologií a dlouhé životnosti znamená značka Pneumatech rovněž vysokou hodnotu pro zákazníky. 

Základní hodnoty

Základní hodnoty společnosti Pneumatech v rámci interakce, odpovědnosti a inovace, které tvořily naši minulost, tvoří nadále naši současnost a povedou nás i v budoucnosti. Naše základní hodnoty představují konkurenční výhodu pro skupinu a pomáhají nám udržet si vedoucí pozici i v proměnlivém prostředí. Významnou charakteristickou vlastností společnosti Pneumatech je schopnost naslouchat a chápat rozličné potřeby našich zákazníků a dalších partnerů. Tato schopnost je skloubena s naší kapacitou vytvářet nová a lepší řešení založená na poznatcích získaných z tohoto interaktivního procesu. Jsme plně zavázáni svým lidem a zhodnocování podnikatelských aktivit svých zákazníků a také svým cílům a záměrům. Věříme, že vždy existuje způsob, jak dělat věci lépe. Tento inovativní duch je podstatnou součástí identity společnosti Pneumatech, podstatnou součástí toho, jak vedeme naše podnikání. Je to rovněž naše hnací síla, která z nás učinila jedničku v oboru. Inovace je hlavním motorem dlouhodobé ziskovosti a růstu. Naše základní hodnoty – interakce, odpovědnost a inovace – se odrážejí v tom, jak se chováme k našim partnerům. Navíc očekáváme, že budou všechny součásti naší organizace dodržovat zásady, které se týkají obchodní etiky, výkonu v sociální oblasti a ochrany životního prostředí.