Grafické vyhodnocení

Všechny měřicí křivky jsou vyznačeny barevně. Jsou integrovány všechny potřebné funkce, jako např. volné zvětšení, výběr/odebrání jednotlivých měřicích křivek, volný výběr period, škálování osy, výběr barev a další. Toto zobrazení lze uložit jako soubor PDF a odeslat e-mailem. Různá data lze kombinovat v jednom společném souboru.

Zobrazení tabulky

Všechny body měření jsou uvedeny s přesným časovým intervalem. Požadované měřicí kanály s názvem místa měření lze vybrat pomocí průzkumníka schémat.

Statistika

Všechny požadované statistické údaje jsou viditelné na první pohled. Uživatel může velmi rychle vidět, které minimální nebo maximální naměřené hodnoty se vyskytly během daného časového období.

Zpráva o spotřebě

Software vydá zprávu o spotřebě pro všechny připojené snímače průtoku pro denní, týdenní nebo měsíční intervaly.

Data jsou dostupná ve formátu .xls- nebo .csv

Tarify

Náklady na jednotku spotřeby lze uložit pro každou formu energie. V závislosti na čase a dni lze uložit různé tarify. Platnost tarifů může být definována pomocí funkce kalendáře, aby bylo zajištěno, že náklady v- nebo snížit aktualizace

Možnost výběru z mnoha jazyků

Historie událostí

Překročené mezní hodnoty jsou dokumentovány v rámci sítě PMH

Správa měřicích míst

Každý snímač PMH/záznamník lze přiřadit k oddělení nebo nákladovému středisku

Pomocí PMH Basic Data se vyhodnocení v grafické a tabulkové podobě načítá z naměřených dat prostřednictvím USB paměti nebo Ethernetu. Všechny důležité funkce lze načíst prostřednictvím ovládacího panelu. Pro lepší vizualizaci jsou křivky měření vyznačeny barevně. Uživatel rychle zjistí, kdy proběhla určitá měření a jak dlouho trvala.

Pomocí PMH Basic lze odečítat data z bezpapírového zapisovače Check Box S6/ Check Box S1-S5 a ze všech mobilních zařízení se záznamníkem dat. V závislosti na zařízení se přenos dat provádí buď prostřednictvím USB klíče, nebo ethernetového připojení.

Základní PMH

Instalace

Instalace místního počítače

Ukládání dat

Databáze (místní)

Aktualizace nových verzí zdarma

Ano

Automatické informace o upgradech

Ano (pouze v případě přístupu k internetu)

Počet licencí na pracovní místo

2

Počet naměřených hodnot

Všechny naměřené hodnoty přenášené zařízením. (Max. 1 zařízení současně)

Přenos dat

USB Stick (ručně) nebo Ethernet

Správa uživatelů

Ne

E-mail v případě překročení prahové hodnoty

Ne

Uložení naměřených údajů

Data záznamníku musí být načtena ručně prostřednictvím PMH Basic