Programvara för mätutrustning

Kontakta oss om du vill ha mer information

Grafisk utvärdering

Alla mätkurvor visas i färg. Alla nödvändiga funktioner är integrerade, som t.ex. fri zoom, val/avval av enstaka mätkurvor, fritt val av perioder, skalning av axeln, valda färger och mer. Den här vyn kan lagras som en PDF-fil och kan skickas via e-post Olika data kan kombineras i en gemensam fil.

Tabellvy

Alla mätpunkter listas med exakt tidsintervall. De önskade mätkanalerna med namnet på mätplatsen kan väljas via diagramutforskaren.

Statistik

Alla obligatoriska statistikdata visas med ett ögonkast. Användaren kan se mycket snabbt vilka minimala eller maximala uppmätta värden som inträffade under vilken tidsperiod.

Förbrukningsrapport

Programvaran utfärdar en förbrukningsrapport för alla anslutna flödesgivare för dagliga, veckovisa eller månatliga intervall.

Data tillgängliga i .xls- eller .csv-format

Tariffes

Kostnaderna per konsumtionsenhet kan lagras för varje energiform. Beroende på tid och dag kan olika taxor lagras. Tariffernas giltighet kan definieras via kalenderfunktionen för att säkerställa kostnader i eller minska uppdateringar

Många språk att välja mellan

Händelsehistorik

Överskridna gränsvärden dokumenteras i PMH-nätverket

Administration av mätplatser

Varje PMH-givare/diagramskrivare kan tilldelas en avdelning eller kostnadsställe

Med PMH:s grunddata läses utvärdering i grafisk form och tabellform från uppmätta data via USB-minne eller Ethernet. Alla viktiga funktioner kan hämtas via instrumentpanelen. För bättre visualisering anges mätkurvorna i färg. Användaren kan snabbt se när vissa mätningar gjordes och hur länge.

Med PMH Basic kan den papperslösa inspelaren Check Box S6/ Check Box S1-S5 och alla mobila enheter med datalogger läsas ut. Beroende på enhet sker dataöverföringen antingen via USB-minne eller Ethernet-anslutning.

PMH Basic

Installation

Lokal datorinstallation

Datalagring

Databas (lokal)

Uppdateringar av nya utgåvor utan kostnad

Ja

Automatisk information om uppgraderingar

Ja (endast vid tillgång till internet)

Antal licenser för arbetsplatser

2

Antal uppmätta värden

Alla uppmätta värden som överförs av en enhet. (Max. 1 enhet samtidigt)

Dataöverföring

USB-minne (manuellt) eller Ethernet

Användaradministration

Nej

E-post om tröskelvärdet överskrids

Nej

Lagring av uppmätta data.

Loggdata måste läsas av manuellt via PMH Basic