Jak se dusík používá ve farmaceutickém průmyslu

Ochrana kvality: Použití plynného dusíku ve farmaceutickém průmyslu

Pharmaceutical
Kvalita a účinnost farmaceutických výrobků je pro průmysl, ale především pro pacienty, kteří je užívají, velmi důležitá. Pro mnohé z nich není pojem "život nebo smrt" nadsázkou. Proto musí být ve všech fázích vývoje a výroby farmaceutických výrobků dodržovány ty nejpřísnější normy. Dusík pomáhá chránit integritu výrobků ve farmaceutických obalech a v laboratorních procesech. Podívejme se na všestranné a kritické využití plynného dusíku ve farmaceutickém průmyslu.

Obaly pro farmaceutické výrobky

Protože dusík je inertní plyn, často se používá k vyloučení nebo vytlačení kyslíku z určitých oblastí, balení a nádob. Farmaceutické výrobky nejsou výjimkou. Dusík se vhání do obalů různých léků, aby se prodloužila jejich trvanlivost a zajistila jejich kvalita a neporušenost. Dusík se používá také při digitálním tisku farmaceutických obalů. Pro farmaceutické obaly je ideální mít k dispozici generátor dusíku. Umožňuje vyrábět spolehlivé zásoby dusíku přímo v místě spotřeby, čímž se eliminuje závislost na externích dodavatelích. Vlastní výroba dusíku také zabraňuje prostojům a zajišťuje, že je snadno dostupná potřebná čistota dusíku (v této aplikaci 99,999 %).

Ochranná atmosféra

V mnoha farmaceutických nebo zdravotnických zařízeních jsou určité prostory zaplněny dusíkem, aby se vytlačila většina kyslíku. Dusík tak výrazně snižuje riziko hoření a požáru a zabraňuje oxidaci výrobků a zařízení.

Laboratoře

Laboratoře používají dusík pro složitější procesy, jako je analýza a přeprava některých chemických látek. Chromatografie je laboratorní analytická technika k separaci směsi. Používá se ke stanovení přítomnosti nebo relativního poměru analytů (zájmových vzorků) ve směsi. Kapalinová chromatografie (LC) je separační technika, při níž je mobilní fází kapalina. Kapalinová chromatografie se často kombinuje s dalším postupem nazývaným hmotnostní spektrometrie (MS). Jedná se o techniku analytické chemie, která pomáhá identifikovat množství a typ přítomných částic a molekul. Kombinace těchto dvou postupů se označuje jako LC-MS. Při LC-MS se dusík používá ve třech fázích:

  • Dusík funguje jako rozprašovací plyn a vytváří mlhu nabitých kapiček, která vede k oddělení rozpouštědla a ionizovaného vzorku.
  • Je nosným plynem, který rozprašuje roztok vzorku do ohřívače, ve kterém dochází k ionizaci.
  • Dusík slouží jako clonící plyn, který usnadňuje separaci iontů vzorku a rozpouštědla. Zabraňuje také průniku rozpouštědla do vakuové komory MS.

Tento proces LC-MS vyžaduje minimálně 95% čistotu dusíku a někdy až 99%. Kvalitní dusík je v tomto procesu výhodný, protože plynné nečistoty mohou ohrozit přesnost analýzy. Mohou také způsobit velké nepřesnosti a problémy s analytickým zařízením. Dusík výrazně snižuje obsah kyslíku a vody, čímž prodlužuje životnost chromatografických kolon. Tím se šetří náklady na výměnu kolon a prostoje.

Použití plynného dusíku ve farmaceutickém průmyslu

Společnost Pneumatech je odborníkem na řešení dusíku pro citlivé aplikace. Díky tomu jsme preferovaným partnerem v oblasti dusíku pro laboratoře a farmaceutický průmysl. Nabízíme kompletní řadu řešení pro výrobu vlastního dusíku a kyslíku v místě spotřeby a úpravu vzduchu, která splňují jejich přísné normy. Můžeme pomoci i vám? Kontaktujte svého zástupce společnosti Pneumatech ještě dnes!

Generátory dusíku PSA Použití Farmaceutický průmysl Membránové generátory dusíku