Jak se dusík používá ve farmaceutickém průmyslu

Ochrana kvality: Použití plynného dusíku ve farmaceutickém průmyslu

PN pharmacy medicine capsule pill
Kvalita a účinnost farmaceutických výrobků je pro průmysl zásadní, ale co je důležitější pro pacienty, kteří je používají. Pro mnohé není výraz "život nebo smrt" nadsázkou. Proto musí všechny fáze vývoje a výroby farmaceutických výrobků dodržovat nejpřísnější normy. Dusík pomáhá chránit integritu produktu ve farmaceutických obalech a v laboratorních procesech. Podívejme se na univerzální a kritické použití plynného dusíku ve farmaceutickém průmyslu.

farmaceutický obal

Protože dusík je inertní plyn, často se používá k vyloučení nebo vytlačení kyslíku z určitých oblastí, balení a nádob. Farmaceutické výrobky nejsou výjimkou. Dusík se propláchne do obalů různých léků, aby se prodloužila jejich trvanlivost a zajistila jejich kvalita a integrita. Dusík se také používá v digitálním tisku farmaceutických obalů. Mít generátor dusíku je ideální pro farmaceutické balení. Umožňuje výrobu spolehlivých dodávek dusíku na místě, čímž eliminuje jakoukoli závislost na externích dodavatelích. Generátor dusíku na místě také zabraňuje prostojům a zajišťuje, že je potřebná čistota dusíku (99.999 % v této aplikaci) snadno dostupná.

Ochranná atmosféra

V mnoha farmaceutických nebo zdravotnických zařízeních jsou některé oblasti prázdné dusíkem, který vytlačí většinu kyslíku. Dusík tak výrazně snižuje riziko spalování a požáru a zabraňuje oxidaci výrobků a zařízení.

laboratoře

Laboratoře používají dusík pro složitější procesy, jako je analýza a přeprava určitých chemických látek. Chromatografie je laboratorní analytická technika pro oddělení směsi. Používá se ke stanovení přítomnosti nebo relativního poměru analytů (vzorku zájmu) ve směsi. Kapalinová chromatografie (LC) je separační technika, při které je mobilní fáze kapalná. Kapalinová chromatografie je často kombinována s jiným procesem nazývaným hmotnostní spektrometrie (MS). Jedná se o analytickou chemicko-chemickou techniku, která pomáhá identifikovat množství a typ přítomných částic a molekul. Kombinace těchto dvou procesů je označována jako LC-MS. Dusík se používá pro 3 fáze během LC-MS:

  • Dusík funguje jako plyn nebulizátoru, který vytváří mlhu nabitých kapiček, což vede k oddělení rozpouštědla a ionizovaného vzorku.
  • Je nosným plynem, který rozprašuje roztok vzorku do ohřívače, ve kterém dochází k ionizaci.
  • Nakonec dusík slouží jako záclonový plyn pro usnadnění separace iontů vzorku a rozpouštědla. Rovněž zabraňuje průchodu rozpouštědla do vakuové komory MS.

Tento proces LC-MS vyžaduje minimálně 95% čistotu dusíku a někdy až 99%. V tomto procesu je přínosný kvalitní dusík, protože nečistoty z plynu mohou ohrozit přesnost analýzy. Mohou také způsobit velké nepřesnosti a problémy s analytickým zařízením. Dusík významně snižuje hladinu kyslíku a vody, čímž prodlužuje životnost chromatografických kolon. To šetří náklady na výměnu kolony a prostoje.

Použití plynného dusíku ve farmaceutickém průmyslu

Společnost Pneumatech je odborníkem na řešení dusíku pro citlivé aplikace. To z nás činí preferovaného partnera pro dusík pro laboratoře a farmaceutický průmysl. Nabízíme kompletní sortiment řešení pro výrobu dusíku a kyslíku na pracovišti a řešení pro úpravu vzduchu, která splňují jejich přísné normy. Můžeme vám také pomoci? Kontaktujte svého zástupce společnosti Pneumatech ještě dnes!

Generátory dusíku PSA Použití Farmaceutický průmysl Membránové generátory dusíku