Pneumatech: Din garanti för tryckluft och gas av hög kvalitet.

Sedan 1966 har Pneumatech tillhandahållit branschledande lösningar för tryckluftsbehandling och gasgenerering till kunder över hela världen. Vi var pionjärer inom externa värmeregenerativa torkar, introducerade variabel hastighetsteknik på kyltorkar och drev energieffektiviteten hos kväve- och syregeneratorer till högsta nivå. Våra innovativa produkter och lösningar ger ren, torr luft och gas till allmänna industrier samt fordon, textil, kraftgenerering, oljegas & , mat & dryck och elektronik.

Tryckluft är en viktig del av många industrier, men obehandlad tryckluft innehåller alltid föroreningar – såsom vatten (ånga), olja (ånga), mikroorganismer, smuts och spårgaser. Dessa föroreningar kan orsaka skador på produktutrustning, korrosion av metaller, slutprodukter av dålig kvalitet eller luftföroreningar. Ofta är också de viktigaste beståndsdelarna i luft - syre och kväve - oönskade.

Luftbehandlingssystem är därför avgörande för att skydda din utrustning, produkter och människor. Vårt kompetensteam kommer att arbeta med dig för att förstå dina behov av luftbehandling och gasgenerering och kommer att komma fram till rätt lösningar.

Tack vare vår breda och innovativa produktportfölj kan vi erbjuda garanterad renhet, samtidigt som vi bibehåller de lägsta kostnaderna och energinivåerna. Vi kan hantera dina önskemål på det mest flexibla sättet: Från de minsta anpassningarna till de mest komplexa kraven.

För Pneumatech är ditt företags framgång av största vikt. Du kan lita på att vi maximerar ditt skydd, din produktion och din lönsamhet

Hämta mer företagsinformation här