ingen tryckluftsförlust

Automatiskt styrd dränering av kondensat utan tryckluftsläckage.

Plug-and-play-lösning

 • Ingen strömförsörjning behövs
 • Ingen programmering eller kalibrering
 • Garanterad tillförlitlighet

 • Stora öppningar i tvärsnitt
 • Väl beprövad, robust aluminiumdesign
 • Försedd med en separat manuell avtappning för att tryckavlasta aluminiumhuset och möjliggöra manuell tömning för luftning eller avtappning
 • Pneumatechs mekaniska MD-dränering tappar av kondensatet automatiskt och utan tryckluftsförluster, upp till 16 bar. 

  Kondensatet ansamlas i aluminiumbehållaren (trycksäkert hus) och så snart den maximala nivån har uppnåtts kommer kondensatet att tömmas ut utan någon luftförlust. Den direktverkande ventilen lotsas av en exakt nivåflottörgivare som säkerställer tillförlitlighet och effektivitet. I sitt trycklösa tillstånd är ventilen stängd (NC-design).

  Avtappningen är utrustad med en integrerad ventilationsfunktion som förhindrar risken för möjliga lufthål. CDF-avtappningen har en väl beprövad, robust aluminiumkonstruktion med tredubbla anslutningar vid inlopp och utlopp.

  Kondensathantering

  Lösningar för separering, avtappning, avkänning och behandling av oljekondensat