AC 15-200 kyltorkar för Cykling

Tillförlitlig kyltorkning med möjlighet att aktivera energibesparande funktioner för att spara pengar.

Kontakta oss för en offert!

Purelogic™-styrenhet

En lättanvänd styrenhet med energibesparande algoritm, display för daggpunkt eller relativ fuktighet, frostskydd, larm för hög luftfuktighet och kompensation för omgivningstemperatur.

Se även Purelogic™-styrenhet

Förstklassig energieffektivitet

Vår patenterade energibesparingsalgoritm startar och stoppar torken för att spara energi samtidigt som den relativa luftfuktigheten hålls under 50 % för att förhindra att flytande vatten bildas.

Förlustfri dränering

Pneumatechs förlustfria dräneringar sparar pengar genom att förhindra de förluster av värdefull tryckluft som kan förekomma med andra typer av dräneringar.

Förstklassig tillförlitlighet

  • Garanterade torkprestanda vid många olika temperaturförhållanden
  • Kompressorer med roterande kylmedel: lägre mekanisk belastning och låga vibrationer (för AC125-2100)
  • Kylcykeln optimeras vid alla förhållanden tack vare automatisk expansionsventil och elektronisk shunt för het gas (för AC650-2100)

Enkel installation och enkelt underhåll till låg kostnad

  • Röranslutningar ovanpå 
  • Långa serviceintervall
  • Enkel åtkomst till viktiga komponenter

Anslutningsbarhet

Fjärrlarm håller dig informerad om serviceintervall och potentiella problem, och med fjärrstart- och stoppfunktionen har du en rad nya möjligheter att styra torken.

Tryckluftstork för maximal effektivitet

Om mindre kylning krävs stannar kylkompressorn och strömförbrukningen minskas avsevärt, med besparingar på upp till 50 %. AC250-600-torkarna är också utrustade med en flödesbrytare som känner av om det finns flöde som går genom torken, och stänger av köldmedelskompressorn när det inte finns något flöde. För att dessa energisparfunktioner ska fungera använder AC-serien avancerade styrenheter som kommunicerar via spänningsfria kontakter eller industriella protokoll.

Pneumatechs AC-serie erbjuder förstklassig kyltorkningsteknik till lägsta driftskostnad. Alla AC-torkar är utrustade med vår egen energibesparande algoritm, som anpassar energiförbrukningen till den verkliga belastningen genom att kontinuerligtövervaka omgivningstemperaturen och tryckdaggpunkten.

På så sätt minskar risken för nedströmskorrosion hela tiden till noll. När det behövs mindre kylning stoppas kylkompressorn och strömförbrukningenminskas avsevärt, med besparingar på upp till 50 %.

Förstklassig energieffektivitet garanteras också tack vare låga tryckfall över värmeväxlare, förlustfria avtappningar och vår vinnande kombination: Roterande kompressorer och R410A-kylmedel på AC125-200. Denna kombination är upp till 30 % mer energieffektiv, kräver 19 % mindre köldmediegas och är 100 % kompatibel med EU:s förordning EU nr 517/2014.

Tekniska specifikationer för AC 15-600 50Hz luftkyld

 

Pneumatech variant specifikationer

 

Enheter

AC 15

AC 20

AC 30

AC 40

AC 50

AC 65

AC 85

AC 100

AC 125

AC 150

AC 200

 

 

Flöde (1)

l/s

6

22

10

36

15

54

20

72

25

90

30

108

40

144

50

180

60

216

70

252

95

342

 

m3/tim

 

Energiförbrukning

kW

0,2

0,2

0,33

0,41

0,41

0,41

0,6

0,5

0,7

0,7

0.89

 

hk

0,27

0,27

0,44

0,55

0,55

0,55

0.80

0,67

0,94

0,94

1,19

 

Tryckfall över torken

Bar (g)

0,07

1,02

0,11

1,60

0,12

1,74

0,12

1,74

0,17

2,47

0,25

3,63

0,2

2,90

0,2

2,90

0,21

3,05

0,28

4.06

0,25

3,63

 

psig

 

Kylmedelstyp

 

R134a

R134a

R134a

R134a

R134a

R134a

R134a

R134a

R410A

R410A

R410A

 

 

L (mm)

496

496

496

496

496

496

716

716

792

792

792

 

 

L (tum)

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

28,2

28,2

31,2

31,2

31,2

 

 

B (mm)

377

377

377

377

377

377

380

380

500

500

500

 

Dimensioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (tum)

 

 

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

15,0

15,0

19,7

19,7

19,7

 

 

H (mm)

461

461

461

461

461

461

676

676

680

680

680

 

 

H (tum)

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

26,6

26,6

26,8

26,8

26,8

 

Inlopps- och utloppsanslutningar

 

ISO7- R3/4"(m)

ISO7- R3/4"(m)

ISO7- R3/4"(m)

ISO7- R3/4"(m)

ISO7- R3/4"(m)

ISO7- R3/4"(m)

ISO7-R1"(m)

ISO7-R1"(m)

ISO7-R1"(m)

ISO7-R1"(m)

ISO7-R1"(m)

 

 

Vikt

kg

27

60

27

60

32

71

34

75

34

75

34

75

56

123

57

126

82.4

182

82.4

182

109.4

241

 

Kyltorkar

Kyltorkar är de vanligaste torkarna för att avlägsna fukt från tryckluft. De spelar därför en viktig roll när det gäller att skydda tryckluftssystem från korrosion och skydda din utrustning och dina slutprodukter.