Bilindustri

Ren, torr tryckluft är avgörande för fordonsindustrin, där den används för att byta och pumpa däck, för sprutlackering och ytbehandling och för att driva de flesta verktyg som används.

Loading...

Elkraftsframställning

Tillgång till ren torr luft är ett krav för att kraftverk ska kunna styra fjärrstyrda ventiler i reaktorstången, ång- och kylvätskekretsarna och i pannrummets ventilationssystem.

Loading...

Allmän industri

Tryckluft är en säker och tillförlitlig kraftkälla för en mängd olika industriella användningsområden. Cirka 70 % av alla industriföretag använder tryckluft inom vissa områden.

Loading...

Elektronik

Tryckluft är en oumbärlig resurs för elektronikindustrin. Som strömkälla stör den inte den elektriska övervakningsutrustningen.

Loading...

Textilindustri

Bland användningsområderna av ren och torr tryckluft kan nämnas garndetektorer, symaskiner vid klämning, positioneringsutrustning samt synålar och kylsystem för symaskiner. Med en effektiv, energisnål och miljövänlig kyltork kan energiförbrukningen i produktionsprocessen minskas.

Loading...

Olja och gas

För vissa olje- och gasanläggningar kan tryckluft vara den enda kraftkällan, och tryckluft kan användas på ett säkert sätt på platser där andra energityper inte kan användas på grund av brand- och explosionsrisk.

Loading...

Livsmedel

Tryckluft är en viktig faktor i livsmedelsförädling och livsmedelsförpackning. Den används i maskiner som fyller produkter som tårtor, pajer och flytande produkter. Tryckluften måste vara kontamineringsfri i varje anläggning för att säkerställa att de livsmedelsprodukter som bearbetas skyddas.

Klicka här för att läsa mer om fördelarna med luftbehandling för livsmedels- och dryckesindustrin

Loading...