Nästa nivå av behandling av kondensat

Tvåstegsbehandlingen av nya OWS 25-5300 från Pneumatech använder både polypropylen och aktivt kol eller organoclay, vilket gör det möjligt att separerastabila och instabila emulsioner. Den här smarta processen resulterar i mycket renare kondensat som uppfyller de strängaste miljökraven.

Bättre, snabbare, renare avskiljning av olje- och vattenemulsioner

Beroende på dina behov kan du välja mellan två patroner: aktivt kol och organoclay. Filter med aktivt kol avlägsnar all olja som finns kvar i kondensatet efter det första steget. Filtrering med organoclay kan användas vid starkare emulsioner.

Minimalt underhåll

Kondensatbehandling har alltid varit en obligatorisk del av oljesmorda kompressorer i drift. Pneumatech gör den enkel och miljövänlig. Filtren kan bytas efter behov tack vare OWS 25-5300:s lättutbytta patroner som gör det enkelt att utföra service på olje-/vattenavskiljaren. En underhållsvänlig konstruktion och ett exceptionellt långt serviceintervall på 4 000 timmar minimerar stilleståndstiden och håller er produktion igång.

Genuin innovation inom kondensatavskiljning

Vi har ändrat spelet. Fram till nyligen var lösningarna för stabila emulsioner dyra och relativt ineffektiva. Lösningarna vi erbjuder omfattar både instabila emulsioner som innehåller mineralolja och stabila emulsioner med syntetisk olja. Det du får är en oljeavskiljningslösning som överträffar alla andra med mindre än 10 ppm olja. Det kan finnas så lite som 5 ppm olja beroende på inställningen.

Problemfri kondensatbehandling

Med OWS 25-5300 får du en fullständig kondensatbehandlingslösningar som inte bara gör avskiljningsprocessen för olja och vatten effektivare och enklare, utan även sänker era underhållskostnader. Viktigast av allt är att det säkerställer att ert renade kondensat uppfyller de strängaste renhetskraven.

Pneumatech erbjuder ett patenterat sätt att omvandla oljigt kondensat till ofarligt vatten som kan tappas bort, samtidigt som oljan lätt kan kasseras på ett miljövänligt sätt. Separeringsprocessen i flera steg med hjälp av både flytande oljemottagliga filter och aktivt kol säkerställer enastående prestanda, lägre kostnader för kassering och problemfri drift.

OWS-serien eliminerar olja genom flerstegsfiltrering i stället för konventionella gravitationssystem, som är begränsade vad gäller vilka typer av kondensat som kan behandlas. Därför är OWS-avskiljarens kapacitet inte kopplad till typen av emulsion som samlas in eftersom den kan behandla samma kondensatvolym oavsett om den är mättad med mineralolja, halvsyntetisk olja eller polyglykol.

Kondensathantering

Lösningar för separering, avtappning, avkänning och behandling av oljekondensat