PDP Check s 3-4 Mobile Dew Point-givare

Kontakta oss om du vill ha mer information

3.5-tums grafisk display

Lättanvänd pekskärm

Plug-in-system

Allt trådanslutet och redo

2 larmkontakter (230 V AC, 3 A)

Förlarm och huvudlarm kan justeras fritt

En larmfördröjning kan ställas in för varje larmrelä

4-20 mA analog utgång

Alternativ: Ethernet- och RS 485-gränssnitt

Modbus-protokoll

Anteckna daggpunktskurvan

Upp till 100 miljoner avläsningar

PMH Basic för grafisk utvärdering och tabellutvärdering

Läs ut data antingen via USB-minne eller Ethernet

Pekskärmens grafiska display möjliggör en intuitiv användning och visar förloppet för de uppmätta värdena. Det finns två larmreläer för övervakning av tröskelvärden. Finns antingen med en klassisk analog utgång 4-20 mA eller som tillval med digitala gränssnitt som Ethernet och RS 485 (Modbus-protokoll). Som en fristående lösning kan de uppmätta data som lagras i dataloggern (tillval) läsas ut via USB-minne och utvärderas med hjälp av programvaran PMH Soft Basic.

Tekniska data PDP Check S3/S4

 

Dimensioner

118 x 115 x 98 mm IP 54 (vägghus) 92 x 92 x 75 mm (panelmontering)

Ingångar

2 digitala ingångar för PDP Sens 1/2 resp. Flödeskontroll

gränssnitt

USB-gränssnitt

eltillförsel

100-240 V AC, 50-60 Hz

Noggrannhet

Se PDP Sens 1/2

Larmutgångar

2 reläer, (kruka. - gratis)

Tillval

 

Datalogger

100 miljoner mätvärden startar/stoppar tid, mäthastighet fritt justerbar

2 extra givaringångar

För anslutning av tryckgivare, temperaturgivare, strömtänger, tredjepartssensorer med 4-20 mA 0 till 10

V, PT 100, PT 1000

Daggpunktsgivare

Pneumatech erbjuder en bred och väl beprövad produktportfölj för daggpunktsgivare. Med våra särskilt utformade stationära och mobila lösningar kan daggpunkten för refirgeration, torkmedel eller membrantorkar övervakas