PPOG 1-120 PSA syre generatorer

Kontakta oss för en offert!

Garanterad syrerenhet från 90 % upp till 95 %

Zirkoniumgivare för tillförlitlig renhetsmätning

Energibesparande styrning

Gasgeneratorn stoppas automatiskt när ingen gas, eller endast lite gas, förbrukas

Högkvalitativ, högeffektiv zeolit, vald för den specifika applikationen

Konstruerad och testad för cyklisk belastning

Optimal styrning och övervakning tack vare PurelogicTM-styrenheten

Tillgänglig med IEC- och CSA/UL-märkning

Pneumatech tillhandahåller industriellt syrgas till ditt företag. Med PPOG-serien uppnås en attraktiv ersättning för den traditionella tillförseln av syre. En investering som snabbt kommer att löna sig. PPOG1-120-serien använder Pressure Swing Adsorption-teknik för att extrahera syre från tryckluft, vilket resulterar i renhetsnivåer på upp till 95 %.

PPOG1-120-serien är en svetsad behållarlösning, designad och testad för cyklisk belastning. PurelogicTM är generatorns centrala hjärna. Den optimerar driftskostnaderna tack vare tillgången till energibesparande övervakning; säkerställer maximal tillförlitlighet genom att övervaka de viktigaste parametrarna för generatorn; och erbjuder imponerande kontroll- och övervakningsmöjligheter.

De kalibrerade flödesmätarna är en del av standardleveransen, för att underlätta uppstartsprocessen och ge transparens i den faktiska syreförbrukningen. Den valfria syrgas "bufferttanken" är utrustad med en tryckregulator, manometer och dammfilter. Var och en av dessa komponenter är godkända för användning med högrent syre. Den valfria inloppets daggpunktssensor ger extra säkerhet i händelse av att uppströmstorken skulle misslyckas.