Mätning

Ta reda på din kväveflödesprofil och förstå N2-användningen av dina applikationer och processer.

Expertråd

Få insikter om hur du optimerar dina N2-processer och en simulering av det system för generering på plats som uppfyller alla dina behov.

Kostnadsbesparingar

Identifiera om och var N2 slösas bort. Välj säkert gasgenereringssystemet på plats för att säkerställa en tillförlitlig och kostnadseffektiv N2-försörjning.

Ladda ner broschyren om flödeskontroll för N2 här nedan

A-Z kväveflödeslösning

Med PNEUMACHECK får du en komplett kväveflödeslösning, från noggrann mätning till expertråd:

1. Mätning

Vår specialist kommer till dig för att installera Pneumatech-flödeskontrollboxen, en plug-and-play-flödesmätning, övervaknings- och loggningslösning som består av:

 • Flödesmätare med hög noggrannhet: Mäter ditt N2 -flöde och din användning
 • Datalogger: Registrerar dina N2 -flödesdata och gör dem tillgängliga för analys
 • Installationsutrustning: Alla verktyg för att göra en bekväm anslutning med din installation

2. Analys och expertis

 • Rapport: Våra experter analyserar och sammanfattar dina flödesdata i en rapport fylld med användbara insikter.
 • Råd: Baserat på dessa data kan vi simulera genereringssystemet på plats som uppfyller dina specifika krav.

PNEUMACHECK hjälper dig att spara

Pneumatech är branschledande inom luftbehandling och gasgenerering. Vårt utbud av PNEUMACHECK-lösningar hjälper dig att spara pengar och förbättra din operativa hållbarhet. Kontakta din Pneumatech-expert för att ta reda på vilken PNEUMACHECK som kommer att gynna dig mest:

 • Användning av tryckluft
 • Läcksökning i luftsystemet
 • Fuktdetektering
 • Kvalitetsgranskning av tryckluft
 • Mätning av luft- och gastryck
 • Granskning av kväveflödet
 • Granskning av syreflödet