Banner condensate management

Kondensathantering

Olje- och vattenkondensat är biprodukter från generering av tryckluft. Vår kondensathantering hjälper dig att separera oljan från vattnet och hjälper dig att kassera den enligt gällande lagstiftning och på ett miljövänligt sätt.

Kontakta oss

Varför behövs kondensathantering?

Den mättade varmluften vid kompressorns utlopp kyls ned när den passerar längs det kalla rörnätet. Detta gör att kondensat bildas som kan leda till korrosion, dålig produktkvalitet eller funktionsfel. Att ha fritt vatten vid inloppet påverkar också livslängden och prestandan hos filter och torkar. Ovanpå detta olje- och vattenkondensat, som är en biprodukt av tryckluftsgenerering, kan vara miljöfarligt. Vi erbjuder olje-vatten separatorer som hjälper till att skydda miljön och följa de rättsliga regler som gäller i ditt land.