Kryssruta M 6 diagrambeställningar

Kontakta oss om du vill ha mer information

Rensa layout

7-tums färgskärm med pekskärm

Mångsidig

Upp till 12 valfria givare kan anslutas

Lämplig för industriella tillämpningar

Metallhölje IP 65 eller panelmontering

Intelligent

Dagliga/veckovisa/månatliga rapporter

Data tillgängliga på webben

Nätverkskompatibel och fjärröverföring via webbserver

Matematisk funktion för interna beräkningar

Tokaliseringsfunktion för analoga signaler

Sparar tid och kostnader under installationen

Om vi talar om driftskostnader för tryckluftsanläggningar talar vi faktiskt om energikostnaden eftersom de utgör cirka 70 till 80 % av de totala kostnaderna för en tryckluftsanläggning. Beroende på anläggningens storlek innebär detta avsevärda driftskostnader. Även i mindre anläggningar kan detta snabbt bidra till att motsvara kostnaderna för en liten personbil per år. Detta är en mängd som kan minskas avsevärt - även när det gäller välskötta och underhållna anläggningar.

Gäller detta även för din tryckluftsanläggning? Vilka faktiska kostnader per genererad tryckluftsvolym har du egentligen? Vad är den totala prestandabalansen i din anläggning? Hur högt är differentialtrycket hos enskilda filter, hur hög är luftfuktigheten (tryckdaggpunkt), hur mycket tryckluft används? Med hjälp av den nya intelligenta diagramskrivaren Check Box M6 och lämpliga sensorer och mätare kan alla dessa frågor besvaras enkelt. 

Mätutrustning

Den effektivitet med vilken tryckluft och industrigaser produceras är avgörande, eftersom energi står för upp till 80% av den totala kostnaden för ett tryckluftssystem. Med Pneumatechs innovativa och beprövade mätteknik kan kritiska datapunkter i ett trycklufts- och/eller gasgenereringssystem registreras och analyseras, vilket möjliggör optimering av anläggningens prestanda.