Banner flow sensor

Flödessensorer

Våra flödesmätare möjliggör förbrukning och flödesmätning enligt våra kunders individuella krav

Kontakta oss

Den grundläggande principen för Pneumatechs flödesmätare är kalorimetrisk mätning. Detta innebär att ingen ytterligare temperatur- och tryckkompensation krävs vid mätning av det termiska massflödet eller standardvolymflödet. Standardvolymen är en vanlig volymetrisk enhet som används för att jämföra gaskvantiteter vid olika tryck och temperaturer. För att uppfylla olika standarder kan referensförhållandena ställas in direkt på displayen på varje flödesmätare. Våra flödesmätare möjliggör förbrukning och flödesmätning enligt våra kunders individuella krav. Alla flödesmätare levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat.

Flödessensorer

Den grundläggande principen för Pneumatechs flödesmätare är kalorimetrisk mätning. Detta innebär, medan mätning av det termiska massflödet eller stnadard volymflödet, ingen ytterligare temperatur och tryckkompensation krävs. Alla mätenheter levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat