Banner refrigeration dryers

Kyltorkar

Kyltekniken är den i särklass mest använda torktekniken. Den används i mer än 95 % av alla industriella tillämpningar.

Kontakta oss nu för att få en offert!

Kylda lufttorkar använder samma kylningsprincip som vanliga luftkonditioneringsenheter i hemmet. Pneumatech erbjuder långvarigt korrosionsskydd till kondensorn och köldmedelsrören utan att påverka värmeöverföring och tryckfall. Den värmeledande pigmenteringen i beläggningen skapar ett mycket högt kemiskt motstånd vid en låg skikttjocklek, vilket gör den till det bästa tillgängliga alternativet för att förhindra kyltorkfel och onödig energiförbrukning.

  • Avlägsnar fukt:Den fuktfyllda luften genomgår en mekanisk avskiljningsprocess där kondensatet avskiljs från luftströmmen.
  • Borttagning av fukt från ett tryckluftssystem förhindrar rostbildning i rör, som skulle kunna skada verktyg, utrustning och produkter.
  • Miljövänliga:Alla Pneumatech kyltorkar använder miljövänliga köldmedier som inte bryter ned ozonskiktet.

Kyltorkar

Reglerar fuktnivåerna i tryckluftssystem