Den nya AC 200-630 VSD-kyltorken från Pneumatech är i spetsen

En stort steg framåt inom torkteknik

Kyltorkar är en nödvändig del av tryckluftsnät. De avlägsnar fukt från tryckluften och skyddar därmed utrustning nedströms från korrosion samtidigt som de förhindrar att slutprodukterna förorenas. Detta sänker kostnaden genom att minska underhållskostnaderna och säkerställa att tryckluftsverktyg körs längre och bättre.

Tyvärr är traditionella kyltorkar med fast varvtal mycket ineffektiva. Trots att de ger konsekvent tillförsel av luft av hög kvalitet förbrukar drift vid maximal hastighet hela tiden mycket energi.

Den nya kyltorken AC VSD kräver ingen sådan kompromiss: Förutom att ge dig tvåsiffriga energibesparingar ökar kyl, med variabelt varvtal (VSD), från Pneumatech produktionskvaliteten och tillförlitligheten samtidigt som den ger låg ägandekostnad. Den lyckas åstadkomma allt detta samtidigt som den tar mindre plats än konkurrenterna. Och som grädde på moset är den mycket mer miljövänlig än konventionella kyltorkar.

 

Tryckluft för livsmedelsindustrin

Nästa kapitel inom enastående kyltorkar

AC VSD är utrustad med VSD-teknik. Det innebär att kyltorken bara använder så mycket energi som behövs vid en viss tidpunkt istället för att alltid arbeta på full effekt som konventionella kyltorkar.

Det innebär att AC VSD ger användarna energibesparingar på upp till 60 %, vilket är en effektivitetsgrad som konventionella kyltorkar helt enkelt inte kan uppnå. Otroligt nog gör den det utan att kompromissa med tryckluftens kvalitet.

De här energibesparingarna är så betydande att investeringen i en VSD-tork snabbt uppvägs. I många fall betalar en AC VSD för sig själv på bara ett och ett halvt år. 

 

Utmärkt produktionskvalitet och tillförlitlighet

De här besparingarna är dock bara en del av Pneumatechs senaste framgångar. AC VSD levererar också högkvalitativ ren luft av klass 4.

Det är en stor förbättring jämfört med kyltorkar med värmelagring, som kan ge blygsamma energibesparingar på bekostnad av luftkvaliteten. Deras driftsprincip baseras på att de körs med full hastighet medan de kyler en termisk massa och sedan stängs av och körs på den termiska massan för att bevara energin. Även om det är effektivare än kyltorkar med fast varvtal är en mycket varierande daggpunkt och luftkvalitet ett högt pris att betala för blygsamma energibesparingar. Dessutom levererar värmelagringstorkar inte bara luft som kan variera med upp till två renhetsklasser, de kan inte heller köras på den termiska massan vid höga omgivningstemperaturer.

De nya AC VSD-kyltorkarna från Pneumatech har inget av de här problemen. De levererar hela tiden ren luft av klass 4 – även i omgivningstemperaturer på upp till 46 °C. Eftersom de aldrig arbetar under 20 % är en låg daggpunkt och därför även luft av högsta kvalitet alltid tillgänglig. Resultatet är enastående produktionskvalitet och tillförlitlighet. 

Tryckluft för köttindustrin

En tork för en grönare framtid

Även om AC VSD utan tvekan är till nytta för många tryckluftsanvändares resultat, gör den mycket mer än att sänka driftskostnaderna och den totala ägandekostnaden.

Tack vare dess oöverträffade effektivitet har den också mycket lägre koldioxidutsläpp och lägre TEWI-poäng (Total Equivalent Warming Impact) än konkurrenterna, vilket hjälper företag att uppfylla sina klimatmål och bidrar på ett meningsfullt sätt till en grönare miljö.

Slutligen behöver den nya VSD-kyltorken från Pneumatech mindre utrymme än konventionella kyltorkar, vilket ger ägarna ökad flexibilitet vid hanteringen av deras produktionslayout.

Men låt dig inte luras av storleken. AC VSD är hela paketet och ett stort steg framåt inom torkteknik.