PSA nitrogen generators web banner

PSA-kvävegeneratorer

PSA-generatorer (Pressure Swing Adsorption) gör det möjligt för företag att producera sitt eget kväve, vilket gör dem oberoende av externa leverantörer. Detta ger stora fördelar, såsom lägre kostnader, minskad logistik och ökad flexibilitet (klicka här för att se mer om de många fördelarna med "on-site" kväveproduktion). Med PSA-generatorer får du en säker kvävelösning som snabbt betalar sig.

Kontakta våra kvävgasexperter redan i dag

En PSA-kvävegenerator består av två separata tryckkärl. Kväve och syre separeras med hjälp av adsorption för att få syremolekylerna i den komprimerade luften att binda till en kolmolekylsikt. Den ena tryckluftstanken filtrerar ständigt bort syre medan den andra "regenererar", vilket innebär att syre bundet till silen avlägsnas.

Eftersom PSA-generatorer kan producera kväve med en renhet på 99,999 % är de ett utmärkt val för applikationer som kräver särskilt hög renhet, såsom laserskärning, 3D-utskrift, batteriproduktion eller livsmedels- och dryckesförpackningar. PSA-generatorerna kräver mindre tryckluft än andra teknologier, vilket minskar deras driftskostnader. Å andra sidan kräver de mycket ren och torr insugningsluft samt bra underhåll och utrymme. 

Ett komplett produktsortiment

Läs mer om våra olika PSA-kvävegeneratorer här nedan.

Kontakta oss

Behöver du råd om att hitta rätt PSA-kvävegenerator för dina specifika behov? Vårt team av experter är tillgängliga för att hjälpa dig välja den optimala kvävelösningen.