Garanterad luftrenhet med restoljehalt under 0,003 mg/m³

  • Utmärkt 2-lagers aktivt kol-material
  • Konstruerat med tillräcklig säkerhetsmarginal
  • Prestanda har certifierats av en extern organisation

Betydande energibesparingar och begränsade driftskostnader för systemet

  • Optimal intern flödesväg
  • Genomsnittligt tryckfall på endast 125 mbar

Certifierat för oljefiltreringsprestanda av klass 1 enligt ISO8573-1:2010

Om det kombineras med Pneumatechs oljeavskiljningsfilter G och C

Kompakt och tillförlitlig konstruktion

  • Väggmonteringssats (tillval för VT 1-7)
  • Enkel att lyfta, installera & underhålla

Pneumatechs VT-torn och -kärl med aktivt kol är högeffektiva filtreringsprodukter som är utformade för att uppfylla de mest krävande branschtillämpningarna. Exempel är läkemedels-, medicin-, livsmedels & -, elektronik- och kemiindustrin.

Tekniska specifikationer Vessel version VT 11-15

Pneumatech variant®

Specifikationer ¯

Enheter

VT 11

VT 12

VT 13

VT 14

VT 15

 

l/s

425

550

850

1 100

1 800

Kapacitet

m3/tim

1530

1 980

3060

3960

6480

 

cfm

901

1 165

1 801

2331

3814

Initialt tryckfall över filtret när det är torrt

bar

0.070

0.080

0.095

0.095

0.120

Anslutning

DIN

80

80

100

100

150

 

Mått (H)

mm

2 435

2 435

2449

2449

2535

tum

95.9

95.9

96,4

96,4

99.8

 

Mått (W)

mm

1048

41,3

1048

41,3

1 175

46,3

1 175

46,3

1810

71.3

tum

 

Mått (L)

mm

1 125

1 125

1 118

1 118

1213

tum

44,3

44,3

44,0

44,0

47,8

 

Vikt

kg

264

582

302

666

391

862

602

1327

882

1944

lbs

Tryckluftsfilter

Tryckluft kan innehålla en mängd olika föroreningar, från oljedroppar till sand- och dammpartiklar. Dessa partiklar kan dock orsaka funktionsfel i utrustningen nedströms, produktföroreningar och andra kvalitetsproblem. Beroende på användningsområde kan du behöva tryckluftsfilter för att förhindra problem med luftsystemets kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Pneumatech erbjuder olika typer av tryckluftsfilter för att avlägsna alla typer av föroreningar.