Banner leak check

Läckagekontroll

De nya läckagemätarna Leak Check Pro 1/ Pro 2 med inbyggd kamera och läckageberäkning är idealiska mätinstrument som hjälper till att hitta och dokumentera även minsta läckage på långa avstånd.

Kontakta oss

Läckage

Läckage är ett stort problem för tryckluftssystemet. Visste du att läckage står för det största energiavfallet i tryckluftsanläggningar? Så mycket som 30% av kostnaden för tryckluft kan sparas genom att eliminera läckage.

Täta kontroller av tryckluftsstationen kan upptäcka och eliminera läckage. Med vår Leak Check-serie får du all den funktionalitet som behövs för att upptäcka ineffektivitet, mäta energin och fastställa stor potential för (energi) besparingar.

Medan läckagekontrollen är tillförlitlig för att upptäcka läckor, ger Pro1/Pro2-serien en beräkning av kostnaderna till följd av läckage över tid. Du får en översikt över systemets aktuella status och potentiella besparingar.

Läckagesökare

Läckage är ett stort problem för tryckluftssystemet. Visste du att den största energibesparingspotentialen kan uppnås genom att kontrollera systemet regelbundet. Nästan så mycket som 30% av kostnaden för tryckluft kan sparas genom att eliminera lekplatser