Förbättrat filterhus i högkvalitativt rostfritt stål

Maximal styrka

Avancerad utformning av filterpatroner

Brett sortiment av filterpatroner för olika behov

Alla komponenter uppfyller kraven för kontakt med livsmedel enligt FDA, livsmedels- och läkemedelsmyndigheten i USA

100 % integritetstestad (läckagetestad)

I processindustrier där risken för korrosion av tryckluftssystemens komponenter är hög, uppfyller vårt processfiltersortiment märket. Filterhuset är tillverkat av rostfritt stål och ytan har jämnats med avancerade mekaniska och elektropoleringstekniker. En anslutning till mjölkledningen mellan filterhuvudet och skålen förhindrar att mikroorganismer kontamineras.

Tekniska specifikationer FP 1-18

 

Pneumatech variant® specifikationer ¯

 

Enheter

 

FP 1

 

FP 2

 

FP 3

 

FP 4

 

FP 5

 

FP 6

 

FP 7

 

FP 8

 

FP 9

 

FP 10

 

FP 11

 

FP 12

 

FP 13

 

FP 14

 

FP 15

 

FP 16

 

FP 17

 

FP 18

 

 

Flöde (1)

m3/tim

75

105

150

225

315

420

600

900

1260

1680

2 400

3 600

5 040

6720

9600

13440

17280

21120

 

 

44

 

62

 

88

 

132

 

185

 

247

 

353

 

530

 

742

 

989

 

1 413

 

2 119

 

2966

 

3955

 

5650

 

7910

 

10171

 

12431

 

cfm

 

Arbetstryck

bar(e) psig

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

16 (232)

12/174

12/174

10/145

10/145

10/145

10/145

10/145

10/145

 

Anslutningar

tum

1/4'

3/8'

1/2"

3/4"

1"

1 1/4'

1 1/2'

2'

2'

2 1/2'

3'

3'

DN100

DN100

DN150

DN150

DN200

DN200

 

 

 

 

 

 

Dimensioner

H (mm)

202

232

230

254

275

337

386

457

583

740

1 004

1 029

986

1 240

1311

1351

1496

1496

 

H (tum)

8,0

9,1

9,1

10,0

10,8

13,3

15,2

18,0

23,0

29,1

39.5

40.5

38.8

48,8

51,6

53,2

58.9

58.9

 

B (mm)

116

120

125

125

136

155

180

180

180

224

224

252

410

410

480

540

660

660

 

W (tum)

4,6

4,7

4,9

4,9

5,4

6,1

7,1

7,1

7,1

8,8

8,8

9,9

16,1

16,1

18,9

21,3

26,0

26,0

 

ø (mm)

76,1

76,1

76,1

76,1

88.9

88.9

114.3

114.3

114.3

139.7

139.7

168.3

219,1

219,1

273

323.9

406.4

406.4

 

ø (tum)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

4,5

4,5

4,5

5,5

5,5

6,6

8,6

8,6

10,7

12,8

16,0

16,0

 

D

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1"

1"

1"

1"

1"

1"

 

 

Vikt

kg

1,7

 

3,7

1,9

 

4,2

1,9

 

4,2

2

 

4,4

2,6

 

5,7

3

 

6,6

4,3

 

9,5

4,8

 

10,6

5,3

 

11,7

9

 

19,8

10,8

 

23,8

16,2

 

35,7

45

 

99.2

46

 

101.4

70

 

154.3

80

 

176.4

135

 

297.6

135

 

297.6

 

Tekniska specifikationer för FP HP 1-8

 

Pneumatech variant® specifikationer ¯

 

Enheter

 

FP HP 1

 

FP HP 2

 

FP HP 3

 

FP HP 4

 

FP HP 5

 

FP HP 6

 

FP HP 7

 

FP HP 8

 

 

Flöde (1)

m3/tim

150

225

315

420

600

900

1260

2 400

 

 

88

 

132

 

185

 

247

 

353

 

530

 

742

 

1 413

 

cfm

 

Arbetstryck

bar(e) psig

50 (725)

50 (725)

50 (725)

50 (725)

50 (725)

50 (725)

50 (725)

50 (725)

 

Anslutningar

Tum

1/2"

3/4"

1"

1 1/4'

1 1/2'

2'

2'

3'

 

 

 

 

 

 

Dimensioner

H (mm)

231

253

274

336

387

453

580

1 005

 

H (tum)

9,1

10,0

10,8

13,2

15,2

17,8

22,8

39,6

 

B (mm)

125

125

136

155

180

180

180

224

 

W (tum)

4,9

4,9

5,4

6,1

7,1

7,1

7,1

8,8

 

ø (mm)

76,1

76,1

88.9

88.9

114.3

114.3

114.3

139.7

 

ø (tum)

3,0

3,0

3,5

3,5

4,5

4,5

4,5

5,5

 

D

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

1/4'

 

 

Vikt

kg

2,5

 

5,5

2,6

 

5,7

3,4

 

7,5

3,9

 

8,6

5,6

 

12,3

6,2

 

13,7

6,9

 

15,2

14,1

 

31,1

 

lbs

 

 

Tryckluftsfilter

Tryckluft kan innehålla en mängd olika föroreningar, från oljedroppar till sand- och dammpartiklar. Dessa partiklar kan dock orsaka funktionsfel i utrustningen nedströms, produktföroreningar och andra kvalitetsproblem. Beroende på användningsområde kan du behöva tryckluftsfilter för att förhindra problem med luftsystemets kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Pneumatech erbjuder olika typer av tryckluftsfilter för att avlägsna alla typer av föroreningar.