Membrane dryers web banner

Membrantorkar

Obehandlad tryckluft innehåller alltid fukt, vilket kan utgöra en risk för tryckluftssystem, pneumatisk utrustning och slutprodukter. Med hjälp av en process som kallas ”selektiv permeation” kan membrantorkar hjälpa till att ta bort den fukten för att säkerställa att de nödvändiga luftkvalitetsstandarderna uppfylls.

Kontakta våra luftbehandlingsexperter redan i dag

Membrantorkar är beroende av en process som kallas selektiv permeation. När våt tryckluft kommer in i torkens cylinder, tillåter membranbeläggningen vattenånga att tränga igenom membranväggen och samla mellan fibrerna. Samtidigt gör torr luft sin väg inuti fibrerna i cylindern med nästan samma tryck som den inkommande våtluften. Det permeated vattenet finnas alltså ventilerat ut ur cylindern.

Membrantorkar har en mängd fördelar. De är tysta, enkla att använda, har inga rörliga delar, förbrukar lite ström och kräver minimal service. Det gör dem till ett utmärkt val för många branscher, såsom livsmedels- och dryckesbearbetning, mögelhämning, farmaceutisk tillverkning och olje- och gasprospektering. 

Ett komplett produktsortiment

Läs mer om våra olika membrantorkar här nedan.

Kontakta oss

Letar du efter den perfekta membrantorken för att uppfylla dina specifika krav? Vårt expertteam är redo att vägleda dig i valet av den perfekta Pneumatech-lösningen.