Banner membrane dryers

Membrantorkar

För ökad effektivitet och utökad livslängd på din tryckluftsutrustning

Kontakta vår membrantorksspecialist

Varför behöver jag en membrantork och hur fungerar den?

Obehandlad tryckluft innehåller alltid vatten. Eftersom vatten inte kan komprimeras ökar mängden fukt per volym när luften komprimeras. Den maximala mängden fukt per luftvolym (den så kallade förvaringskapaciteten för fukt i luften) är dock begränsad för en viss temperatur. Kondens bildas när luften komprimeras.

Membrantorkar använder principen för selektiv genomträngning (separation) av luftkomponenterna. Detta uppnås genom ett membran med ihåliga fibrer, där fukt kan spridas genom fiberknipens fina porer. När skillnader i fuktkoncentration uppstår mellan insidan och utsidan av ett fibermembran överförs fukt genom membranytan för att utjämna fuktkoncentrationen på båda sidor av membranet. En del av den torra luften används som avluftningsluft för att avlägsna fukten från den inkommande våtluften.

Membrantorkar för tryckluft har en kompakt storlek. De är enkla att använda och erbjuder en enkel torkningslösning för dina tryckluftsbehov. De arbetar utan elektricitet och finns i olika typer av membran som är skräddarsydda för dina trycklufts- och daggpunktskrav.

Membrantorkar

Ökad effektivitet och utökad livslängd för dina komprimerade bilder luftutrustning