ECOBOX olje-/vattenavskiljare

Pneumatech ECOBOX erbjuder en kondensatrengöringslösning med utmärkta prestanda för tryckluftssystem upp till 60 cfm. Den är utformad för att avlägsna oljespår från kompressorns kondensat via adsorption.

Kontakta oss för en offert!

OSD - olje-/vattenavskiljare

ECOBOX kan rengöra kompressorns kondensat till oljekoncentrationer under 15 ppm* med hjälp av ett nytt, avancerat filtermedium. De allmänna landlagstiftningarna för olja i vatten är 20 ppm*. Den är särskilt utformad för att erbjuda en prisvärd kondensatrengöringslösning för kolvkompressorer och små skruvkompressorinstallationer.

*15 ppm ligger i allmänhet långt under acceptansnivån för bortskaffande i avloppsvattnet, men på grund av kraftigt varierande internationella och lokala bestämmelser är det användarens ansvar att konsultera lokala föreskrifter för utsläpp av avloppsvatten och säkerställa efterlevnad.

Funktioner och fördelar

  • Insamling och behandling behöver inte läggas ut externt till höga kostnader.
  • Kompakt design - kompakt och lätt design, optimerad för små kompressorinstallationer
  • Utmärkt prestanda - tack vare användningen av avancerade adsorptionsmedier.

Hämta vårt informationsblad

Kondensathantering

Lösningar för separering, avtappning, avkänning och behandling av oljekondensat