Banner gas generators correct

Gasgeneratorer på plats för industrigaser

Producera ditt eget syre eller kväve i rätt renhet för din installation. Båda gaserna kan utvinnas från den omgivande luften med hjälp av en kompressor och en gasgenerator, med en snabb avkastning på investeringen.

Tala med våra experter

Pneumatech konstruerar och tillverkar gasgeneratorer både som standardprodukter och som specialanpassade, platsanpassade produkter. Kvävgas- och syrgasgeneratorer finns med PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption), och även membranteknik erbjuds för lägre nivåer av kväverenhet.

Sedan 1970-talet började gasgeneratorer installeras på plats vilket ger kunderna frihet och flexibilitet att tillhandahålla sin egen försörjning av industrigaser. Pneumatechs kväve- och syregeneratorer finns tillgängliga med PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption), vilket resulterar i kväverenhet upp till 99,999 % och syrerenhet upp till 95 %. Membranteknik erbjuds också för kväverenhetsnivåer upp till 99,5%. Fördefinierade kvävgasskenor med högt tryck har utvecklats som en plug-and-play-lösning för olika tillämpningar som laserskärning.

Fördelar med syrgasframställning på plats

Säkerhet: gas med erforderlig renhet alstras på begäran utan säkerhetsrisker vid hantering av högtryckscylindrar

Låg kostnad:Inga hyresavgifter, transportkostnader och avdunstningsförluster, avkastning på investeringar ofta mindre än två år.

Tillgänglighet: Industrigas när du behöver det, ingen besvärlig logistik, ingen lagring, ingen förlust på grund av avdunstning

Smidig integrering:Enkel integrering med befintliga tryckluftsinstallationer.

En komplett lösning:Du letar efter en komplett kvävelösning inklusive en tryckluftsstation? Prata med oss, vi kan ge dig ett komplett erbjudande inklusive en kompressor och alla komponenter för att säkerställa en felfri installation

Gasgeneratorer

Kväve på plats kan genereras av PSA och membranteknik