PN gas generator banner

Gasgeneratorer för industrigaser på plats

Producera ditt eget syre eller kväve med rätt renhet för din installation. Båda gaserna kan extraheras från omgivningsluften med hjälp av en kompressor och en gasgenerator, med snabb avkastning på investeringen.

Tala med våra experter

Pneumatech utvecklar och tillverkar gasgeneratorer både som standardprodukter och som specialanpassade, platsanpassade produkter. Kvävgas- och syrgasgeneratorer finns med PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption), och även membranteknik erbjuds för lägre nivåer av kväverenhet.

Sedan 1970-talet började gasgeneratorer installeras på plats, vilket ger kunderna frihet och flexibilitet att tillhandahålla egen leverans av industrigaser. Pneumatechs kvävgas- och syrgasgeneratorer finns tillgängliga med PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption), vilket resulterar i kvävgasrenhet upp till 99,999 % och syrgasrenheter upp till 95 %. Membranteknik erbjuds också för renhetsnivåer av kväve upp till 99,5 %. Fördefinierade kompletta enheter har utvecklats som en plug-and-play-lösning för olika tillämpningar, exempelvis laserskärning.

Fördelar med gasgenerering på plats:

Säkerhet: gas av erforderlig renhet genereras på begäran utan någon av säkerhetsriskerna vid hantering av högtryckscylindrar

Låg kostnad:Inga hyresavgifter, transportkostnader eller evakueringsförluster, ger avkastning på investeringar, ofta mindre än två år.

Tillgänglighet: Industrigas när du behöver den, ingen ohanterlig logistik, ingen lagring, ingen förlust på grund av evakuering

Smidig integrering:Enkel integrering med befintliga tryckluftsinstallationer.

En komplett lösning:Du letar efter en komplett kvävgaslösning inklusive en tryckluftinstallation? Prata med oss, vi kan ge dig ett komplett erbjudande inklusive kompressor och alla komponenter för att säkerställa en felfri installation

I am your friend. Hand of a veterinarian in a protective glove holding a paw of his patient during while working at veterinary clinic. Pet care concept. Medicine concept. Animal hospital

Syrgasgeneratorer

Medicinska miljöer som sjukhus eller veterinärkliniker är exempel på tillämpningar för O2 på plats. O2 på plats behövs också inom vattenbruk, avloppsrening och metallurgiska processer.

 

industrial laser cutting close-up

Kvävgas för laserskärning

Är du redo att producera ditt eget kväve? Varför köpa kväve i flaskor när produktionen på plats är så enkel? Börja spara tid, arbete och pengar nu!

 

nitrogen generation sommelier checking colour of red wine

Kväve för vin

Under en tid har kväve använts i stor utsträckning av vintillverkarna i processer som omfattar både produktionscykeln och bevarandet av vin. Njut av friheten med kväve i flaskor och börja göra din egen på plats nu!

Download