Hur kväve används inom läkemedelsindustrin

Skydda kvalitet: Användningen av kvävgas i läkemedelsindustrin

Pharmaceutical
Kvaliteten och effektiviteten hos läkemedelsprodukter är avgörande för branschen, men ännu viktigare för patienterna som använder dem. För många är termen ”liv eller död” inte en överdrift. Det är därför alla stadier av läkemedelsutveckling och -produktion måste följa de strängaste standarderna. Kväve bidrar till att skydda produktens integritet i läkemedelsförpackningar och i laboratorieprocesser. Låt oss ta en titt på den mångsidiga och kritiska användningen av kvävgas i läkemedelsindustrin.

Läkemedelspaketering

Eftersom kväve är en inert gas, används det ofta för att utesluta eller skjuta ut syre ur vissa områden, förpackningar och behållare. Farmaceutiska produkter är inget undantag. Kväve spolas in i förpackningen av olika läkemedel för att förlänga deras hållbarhet och för att säkerställa deras kvalitet och integritet. Kväve används också i den digitala tryckningen av läkemedelsförpackningar. Att ha en kvävegenerator är perfekt för läkemedelsförpackningar. Det möjliggör produktion på plats av en tillförlitlig tillförsel av kväve, vilket eliminerar eventuella beroende av externa leverantörer. En kvävgasgenerator på plats förhindrar också driftstopp och säkerställer att nödvändig kväverenhet (99.999 % i denna applikation) är tillgänglig.

Blankettering

I många farmaceutiska eller medicinska anläggningar är vissa områden blanketed med kväve för att tvinga ut majoriteten av syre. Kväve minskar därmed risken för förbränning och brand och förhindrar oxidation av produkter och utrustning.

Laboratorier

Laboratorier använder kväve för mer komplexa processer såsom analys och transport av vissa kemikalier. Kromatografi är en laboratorieanalytisk teknik för att separera en blandning. Det används för att fastställa närvaro eller relativa proportioner av analyter (prov av intresse) i en blandning. Vätskekromatografi (LC) är en separationsteknik i vilken den mobila fasen är en vätska. Vätskekromatografi kombineras ofta med en annan process som kallas masspektrometri (MS). Detta är en analytisk kemiteknik som hjälper att identifiera mängden och typen av partiklar och molekyler som finns. Kombinationen av dessa två processer kallas LC-MS. Kväve används för 3 faser under LC-MS:

  • Kväve fungerar en nebuliseringsgas för att producera en dimma av laddade droppar som resulterar i separation av lösningsmedlet och det joniserade provet.
  • Det är en bärgas att spruta provlösningen i en värmare där jonisering sker.
  • Slutligen, kväve tjänar en gardin gas för att underlätta separation av prov och lösningsmedel joner. Det förhindrar också passage av lösningsmedel i vakuumkammaren av MS.

Denna LC-MS-process kräver minst 95 % kväverenhet och ibland upp till 99 %. Kvalitet kväve är fördelaktigt i denna process eftersom gas föroreningar kan äventyra analysnoggrannheten. De kan också orsaka stora felaktigheter och problem med analysutrustning. Kväve minskar nivåerna av syre och vatten avsevärt, vilket förlänger livslängden på kromatografikolonner. Detta sparar på kostnader och driftavbrott för kolumnbyte.

Användningen av kvävgas inom läkemedelsindustrin

Pneumatech är expert på kvävelösningar för känsliga tillämpningar. Det gör oss till den föredragna kvävepartnern för laboratorier och läkemedelsindustrin. Vi erbjuder ett komplett utbud av kvävgas- och syregenererings- och luftbehandlingslösningar på plats som uppfyller deras stränga standarder. Kan vi hjälpa dig också? Kontakta din Pneumatech-representant idag!

PSA-kvävgasgeneratorer Användning Farmaceutisk industri Membrankvävgasgeneratorer