Kontrollera din kväveenhet på ett enkelt sätt

Purity level

En av de många fördelarna med att producera ditt eget kväve är att du kan ställa renhetsgraden efter vad din ansökan kräver. Det är en stor skillnad mot köpt kväve, som alltid är av högsta renhet – även om de flesta jobb inte behöver det. Så vad påverkar kväverenhet? Och varför spelar det någon roll?

Den andra frågan är lätt att besvara: Kväve med hög renhet kostar mer eftersom det kräver mer energi. Därför vill du vara säker på att du får den renhet som passar just din tillämpning. Detta är särskilt sant eftersom det inte ger några ytterligare fördelar att öka den utöver vad som är nödvändigt.

Med andra ord, om man använder kväve med en renhet på 99,99 % för ett arbete som kräver en renhet på 99,5 %, slösar man energi och pengar.

För att besvara den första frågan måste vi först titta på hur kvävgas genereras. 

Typer av kvävegeneratorer

Två olika tekniker används för produktion av kväve på plats: tryckväxlingsadsorption (PSA) och membran. Den viktigaste ingrediensen i varje fall är tryckluft, som innehåller 78% kväve. I generatorn separeras kvävet från resten av luften. 

I en PSA-generator sker detta genom adsorption. Generatorn består av två separata tryckkärl. Det ena används för att filtrera bort kvävet medan den andra regenererar.

Som namnet antyder innehåller en membrangenerator ett membran fyllt med små, ihåliga polymerfibrer. Inte alla gaser, ångor och föroreningar kan passera genom membranfiberväggen med samma lätthet.Detta gör det möjligt att separera kvävgasen från den komprimerade luften. Detta kallas ”permeation”. 

Med en PSA-generator kan du producera kväve med en renhet på upp till 99,999 %. Den kräver också mindre tryckluft. Insugsluften för kompressorn måste dock vara mycket ren och torr.

Den renhet en membrangenerator kan uppnå är lite lägre. Men som nämnts ovan kräver de flesta tillämpningar inte den högsta renheten. En av fördelarna med denna teknik är att insugsluften kan innehålla vattenånga.  

Faktorer som påverkar din kväverenhet

Det finns en rad faktorer som kan påverka renheten, varav en del beror på vilken typ av generator du använder.

Den viktigaste faktorn är mängden luft som strömmar genom generatorn. Om inloppsluftvolymen är för stor kommer det att påverka kväverenheten eftersom trycket i generatorn stiger för snabbt. Det innebär att generatorns separeringsteknik inte längre kan hålla måttet. Som tumregel vill du hålla adsorptionstrycket mellan 0.6-0.8 MPa.

En enkel lösning är att justera mängden luft som kommer från kompressorn.

En annan faktor kan vara att inloppsluften innehåller för många föroreningar. Detta kan täppa till molekylsiktet, som då måste bytas ut. För att förhindra att detta händer kan du installera luftbehandlingsutrustning som filter.  

Men vid något tillfälle kommer molekylsiktets prestanda att minska, så du bör alltid följa ett underhållsschema. 

PSA-generatorer har en utrustning som kallas en magnetventil. Dess misslyckande leder oftast till att kväve renheten sjunker. När du märker att renheten sjunker, är detta en av de första saker du bör kontrollera.  

Var spelar kväverenhet störst roll?

Kvävets renhet är särskilt viktigt när kvävegasen kommer i kontakt med en slutprodukt. Det spelar mindre roll om du använder den för brandbekämpning eller pumpning av däck. Däremot måste gasen vara mycket ren inom livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin. För dessa och andra industriella tillämpningar behöver du kväve med hög renhet. 

Många tillämpningar omfattas av standarder som definierar den renhet som krävs. Det finns till exempel särskilda krav på kväve av livsmedelskvalitet.

Fråga experten

Som expert på luftbehandling och gasgenerering vet Pneumatech allt om kväverenhet. Om du har några frågor om hur man uppnår rätt renhet, kan du kontakta oss idag. Våra experter hjälper gärna till.

PSA-kvävgasgeneratorer Kvävgas med högt tryck Utbildning Kvävgasgenerering Membrankvävgasgeneratorer