Hur kväve gör växtbaserat kött bättre

Växtbaserad köttkonsumtion växer snabbt, drivet av en kraftfull blandning av miljö, etik, hälsa och ekonomiska problem. Och dess tillväxt visar inga tecken på avmattning. Enligt Plant Based Foods Association och Good Food Institute uppgick köttmarknaden till 1.4 miljarder dollar 2020. Denna framgång genererar i sin tur nytt intresse. En av de mest frågade frågorna: Hur tillverkas växtbaserat kött? Som i otaliga andra branscher spelar kväve en nyckelroll.

Vad är växtbaserat kött?

Växtbaserat kött smakar, ser ut och känns precis som djurbaserat kött, men det består helt av ingredienser upphandlade från växter. Detta inkluderar protein, fett, kolhydrater, fibrer, vitaminer, mineraler och vatten. Dess mål är att ersätta en del av eller hela det djurbaserade köttet i vår livsmedelskonsumtion och produktion. Det målet är inte osannolikt. Växtbaserat kött registrerar tredubbel och tvåsiffrig tillväxt, med vegetarianer, veganer men också "med flexitarianer."Den senare gruppen består av köttätare som har infört köttsubstitut i sin dagliga kost.

Så hur tillverkas växtbaserat kött? Låt oss ta en närmare titt. 

Hur tillverkas växtbaserat kött?

Extrudering är en av de viktigaste metoderna för att producera växtbaserat kött. Det är också ett av de mest energieffektiva metoderna för massproduktion av livsmedel som finns idag.

Extruderingsteknik blandar mjuka ingredienser, bildar mat, kockar och bearbetar den i en 3-stegsprocess.

I det första steget är proteinpulvren (tillverkade av soja, linser, kikärter, ...) förblandade för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten.

Därefter matas blandningen in i en extruder, som består av en cylinder med roterande skruvar. Extrudern både bildar och lagar maten - vanligtvis på bara några sekunder.

Slutligen är produkten klar för bearbetning, som kan innehålla allt från skärning till slipning eller beläggning.

Hela extruderingsprocessen är ett kontinuerligt, kontrollerbart och kostnadseffektivt produktionsmedel. Det är därför många livsmedelstillverkare omvandlar sina befintliga processer till extrudering på grund av sina kostnader och miljömässiga fördelar.

Vilken roll spelar kväve i extrudering?

Vid extrudering av växtbaserad köttprodukt injiceras kvävgas i extrudern. Målet är att uppnå en process som kallas proteinluftning. Kvävet skapar en mikroporös struktur i produkten. Detta säkerställer en bättre färg, en ”meatier” konsistens och en förbättrad smakabsorption.

Var får man extrudering kväve?

Livsmedelsproduktionsanläggningar har traditionellt förlitat sig på kvävemassa eller kvävgasflaskor. Dessa kväveleveranser kommer dock med en betydande kostnad och koldioxidavtryck. Att generera kväve på plats minskar kostnaden per enhet gas och eliminerar transportutsläpp av leveranser. Det ger också företag kontroll över sin kväveförsörjning. Det är därför allt fler produktionsanläggningar gör övergången till självproducerande kväve – och till Pneumatech som sin partner inom gasgenerering.

Som ledande inom luftbehandling och gasgenerering har Pneumatech utvecklat de mest energieffektiva kvävegeneratorerna som finns på marknaden. Dessa produkter använder ofta PSA-processen (Pressure swing Adsorption) för att effektivt och tillförlitligt producera kväve av livsmedelskvalitet. Pneumatech kväve generation system har också 24/7 lokala och fjärranslutningar för konstant övervakning och synlighet av dina processer.

Om du vill veta mer om Pneumatech-lösningar för din växtbaserade köttproduktion, tveka inte att kontakta oss. Våra experter är redo att svara på alla dina frågor.

PSA-kvävgasgeneratorer Kvävgas med högt tryck Användning Membrankvävgasgeneratorer Mat och dryck