Att välja rätt hjälpgas vid laserskärning: Kväve eller syre

När det gäller laserskärning och andra industriella processer är valet av hjälpgas avgörande för att uppnå optimala resultat. Kväve och syre används ofta som hjälpgaser, var och en med sina egna unika egenskaper och tillämpningar. Att förstå egenskaperna hos båda gaserna hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut för att säkerställa precision, effektivitet och kostnadseffektivitet i din verksamhet.

N2vsO2

Reaktivitet

 • Kväve: Kväve är en inert gas, vilket innebär att det inte reagerar lätt med andra ämnen. Den är idealisk för tillämpningar där oxidation och kemiska reaktioner behöver minimeras.
 • Syre: Syre är mycket reaktivt och stöder förbränning. Den är lämplig för skärning av material som kräver exoterma reaktioner, såsom trä eller plast.

Skärhastighet

 • Kväve: Kväve ger vanligtvis långsammare skärhastigheter jämfört med syre. Det gynnas när precision och kantkvalitet är av yttersta vikt.
 • Syre: Syre ger snabbare skärhastigheter, vilket gör det fördelaktigt för applikationer där hastighet är en prioritet.

Edge-kvalitet

 • Kväve: Kväve ger rena, burr-fria snitt, vilket resulterar i överlägsen kantkvalitet. Frånvaron av oxidation eller slaggbildning minimerar behovet av efterbearbetning, vilket sparar tid och ansträngning.
 • Syre: Syre kan införa oxidation och slaggbildning, vilket leder till grövre kanter som kan kräva ytterligare efterbearbetningssteg.

Lämplighet för olika material

 • Kväve: Kväve är väl lämpad för laserskärning av ett brett spektrum av material, inklusive metaller, rostfritt stål och aluminium. Det är att föredra när exakta snitt och minimal missfärgning önskas.
 • Syre: Syre är lämpligt för att skära organiska material som trä, akryl och plast. Det underlättar snabbare skärhastigheter men kan ge missfärgning och ökade termiska effekter.

Varför välja gasgenerering på plats?

Om du behöver kväve på din anläggning finns det möjlighet till leverans eller generering på plats.

Vid stora avstånd och logistiska utmaningar framstår generering på plats som en praktisk och effektiv lösning som säkerställer en tillförlitlig kväveförsörjning, minimerar transportkomplexiteten och den tillhörande miljöpåverkan

Fördelar med kvävgasframställning på plats

 • Betydande kostnadsbesparingar genom att eliminera dyra kväveleveranser och hyresavgifter
 • Förbättrad driftseffektivitet och bekvämlighet med kontinuerlig och lättillgänglig kvävgasförsörjning
 • Större kontroll och flexibilitet över kväveproduktionen baserat på dina specifika krav
 • Förbättrad säkerhet genom att eliminera risker i samband med hantering och förflyttning av stora kvävecylindrar
 • Eliminering av lagringsutrymmeskrav för kvävecylindrar

Kvävgasgeneratorer

Att producera sitt eget kväve är det smarta och professionella valet. Det är mer kostnadseffektivt, tillförlitligt och hållbart än att förlita sig på externa gasleveranser. Ta reda på hur en N2-generator fungerar och vilka möjligheter och fördelar den ger.