Kvävegeneratorer för vinindustrin: Förbättrad kvalitet och effektivitet

I en värld av vinframställning är strävan efter excellens och bevarande av kvalitet av största vikt. Det är därför vinmakare vänder sig till en spelförändrande lösning för att förbättra sitt hantverk: kvävgas. Från att förhindra oxidation till att kontrollera kolsyra, spelar kväve en viktig roll genom hela vinframställningsprocessen. 

Winemaking blog australia plus wave

Hur kväve används genom processen

Kväve används i olika stadier av vintillverkningsprocessen:

 • Blanketttankar och tunnor: Kväve används för att skapa en skyddande filt över vinet i tankar och tunnor, flytta syre och minimera risken för oxidation.
 • Rensning och rensning: Kväve används för att rensa och gnida tankar och utrustning, ta bort oönskade gaser och föroreningar som kan påverka vinkvaliteten.
 • Buteljering och förpackning: Kväve används för att placera syre i flaskor innan korkning eller tak, vilket säkerställer bevarandet av vinkvaliteten under lagring och transport.

Fördelar med att använda kväve i vintillverkningsprocessen

Att använda kvävgas i vintillverkningsprocessen erbjuder flera fördelar:

 • Oxidationsskydd: Kväve, som är en inert gas, skyddar mot oxidation, vilket kan äventyra vinets smak, arom och övergripande kvalitet. Genom att flytta syre med kväve skapar vinproducenter en optimal miljö för vinmognad och bevarande.
 • Carbonation Control: Exakt kontroll över kolsyningsnivåerna ger vinproducenter möjlighet att konsekvent uppnå önskad utfasning i mousserande viner. Denna kontroll säkerställer att varje flaska mousserande vin ger en konsekvent och härlig upplevelse för konsumenterna.
 • Vinbevarande: Utbyte av syre med kväve i vintankar, fat och flaskor ger en effektiv barriär mot oxidativa reaktioner som kan leda till vinförsämring. Genom att förlänga hållbarhetstiden och upprätthålla kvaliteten över tid kan vinproducenter se till att deras viner når konsumenterna i optimalt skick och erbjuder en härlig och tillfredsställande provsmakningsupplevelse.

Fördelar med kvävgasframställning på plats

Kväveproduktion på plats erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella bulkleveranser:

 • Kostnadsbesparingar: Vingårdar kan uppnå betydande kostnadsbesparingar genom att generera sitt eget kväve snarare än att förlita sig på dyr köpt gas, genom att eliminera hyresavgifter, transportkostnader och avdunstningsförluster.
 • Leveranssäkerhet: Generering på plats säkerställer en kontinuerlig tillförsel av kväve när det behövs, vilket undviker förseningar och avbrott som orsakas av väntan på externa leveranser.
 • Flexibilitet och anpassningsförmåga: Vinproducenter kan justera kväveflöde och koncentrationer på begäran för att uppfylla specifika krav för olika stadier av vintillverkningsprocessen.
 • Miljömässig hållbarhet: Med kvävebehållare från tredje part blåses oanvänt kväve vanligtvis av för att förhindra risken för explosioner. Detta resulterar i gasspill. Vid gasgenerering på plats produceras kväve endast efter behov. Dessutom minskar produktionen på plats koldioxidavtrycket i samband med transport av kvävecylindrar eller tankar.
 • Eliminera säkerhetsrisker: Kvävegeneratorer erbjuder ett säkrare alternativ jämfört med högtryckscylindrar, som utgör yrkesrisker och kräver strikta protokoll.

En skräddarsydd lösning

Våra avancerade kvävegeneratorer ger vinproducenter en tillförlitlig, kostnadseffektiv och hållbar lösning för kväveproduktion på plats. Oavsett om du driver en liten Boutique vingård eller en storskalig produktionsanläggning, erbjuder vårt utbud av PSA- och membrangeneratorer, tillsammans med högtrycks kväve skids, en skräddarsydd lösning för att möta dina specifika kvävebehov.

Kvävgasgeneratorer

Att producera sitt eget kväve är det smarta och professionella valet. Det är mer kostnadseffektivt, tillförlitligt och hållbart än att förlita sig på externa gasleveranser. Ta reda på hur en N2-generator fungerar och vilka möjligheter och fördelar den ger.