Vikten av luftrenare för andningsluften

spray paint
När vi tänker på andningsluft kommer vi att tänka på sjukhus och andra vårdmiljöer. Men även operatörer som arbetar med rengöring av tankar, läkemedelstillverkning, sprutmålning och asbestsanering behöver luft. En kompressor kan leverera luften, men en renare för andningsluft ser till att den är säker att andas in.

För att förstå vilken viktig roll dessa luftrenare har, lska vi titta på varifrån andningsluften kommer. Den kommer från den omgivande luften som omger oss. Luften är dock alltid full av föroreningar – från fukt och små partiklar till spår av olja. Denna luft komprimeras sedan. Under denna process blir föroreningen i luften mer koncentrerad. 

Anledningen är att en kompressor tar mycket luft och, som namnet antyder, komprimerar den till en mindre mängd. Det tar till exempel sju kubikmeter luft och förvandlar den till en kubikmeter tryckluft. Men det är inte bara tilluften som komprimeras till ett mindre utrymme utan även de föroreningar som den innehåller. I vårt exempel betyder det sju gånger fukten, sju gånger de små partiklarna och sju gånger oljeresterna.

För vissa tryckluftstillämpningar, som att pumpa upp ett däck, skulle detta inte vara ett problem. Men det skulle inte vara en bra idé att använda den som andningsluft. Därför måste tryckluft behandlas för att bli av med eventuella föroreningar som kan skada människor som behöver andningsluft för att utföra sitt arbete. Målet är att se till att den är mycket ren och torr när den används i en luftmask eller en huva. 

En luftrenare från Pneumatech – alltid rätt val

Breathing solutions family
Därför är luftrenare för andningsluft så viktiga - och du hittar ingen bättre än BA-sortimentet från Pneumatech. De ser till att du kan uppfylla de stränga specifikationerna för andningsluft av klass D.

Våra andningsluftsystem erbjuder en specialiserad allt-i-ett-lösning. Deras 7-stegs filtreringsprocess omfattar en tork, en vattenavskiljare, en serie specialiserade filter och en CO2-katalysator.

En särskild torkmedelstork

Torken är en nyckelkomponent i ett andningsluftsystem. Pneumatechs särskilda adsorptionstorkar med särskilt utvalt torkmedel ger högsta kvalitet. De tar tillförlitligt bort fukten från tryckluften med maximal effektivitet.

Dessutom tar Pneumatech-torkarna liten plats och deras ljudnivåer är mycket låga. Detta gör att du kan installera dem på fler platser, till exempel närmare patienterna utan att störa dem.

Pålitliga och snabba kopplingsventiler minskar tryckfallet till ett minimum för att öka torkens effektivitet. Dessutom säkerställer de en maximal utblåsning av luften under regenereringen av torkmedlet, vilket sänker luftförbrukningen drastiskt. 

Vad är en torkmedelstork?

Som namnet antyder använder dessa torkar ett torkmedel, vilket är ett material som adsorberar fukt. När den inkommande luften strömmar över detta material torkas den.

Adsorptionslufttorkar levereras vanligtvis med två torkkärl. En av dem adsorberar vattnet medan den andra ”regenererar” det mättade torkmedlet. Detta innebär att den fångade fukten tas bort. När torkmedlet i det första kärlet sedan är mättat, byter dessa "torn" sedan uppgift. 

Pneumatech – din partner för ren luft

Om du vill veta mer om våra luftrenare och andra lösningar för ren luft kan du kontakta en av våra experter.

De kan hjälpa dig att fastställa dina krav på luftkvalitet och vilken av våra torkar som passar dig bäst.

Utbildning Produkt Luftbehandling Luftrenare för andningsluft

Luftrenare för andningsluft

Våra andningsluftrenare säkerställer en säker arbetsmiljö i en mängd olika tillämpningar. De är byggda för att överträffa standarder och ger certifierad andningsluft, även i situationer med förorenad inloppsluft för att säkerställa personalens säkerhet hela tiden. Deras filtreringssystem i sju steg har utformats noggrant för att säkerställa att luftkvaliteten vid utloppet uppfyller stränga internationella standarder.