Banner PSA nitrogen generator

PPNG-serien - kvävgasgeneratorer av PSA-typ

PPNG 150-800 HE-serien är Pneumatechs förstklassigakvävelösning på plats för höga flöden, med best-in-class-prestandaoch det mest kompletta utbudet.

Tala med våra experter

Säker

Gas med erforderlig renhet alstras på begäran utan säkerhetsrisker vid hantering av högtryckscylindrar

Snabba amorteringar

Inga hyresavgifter, transportkostnader och avdunstningsförluster, avkastning på investeringar ofta mindre än två år.

Kväve lätt tillgänglig

Industrigas när du behöver det - i önskad kväverenhet, ingen besvärlig logistik, ingen lagring, ingen förlust på grund av avdunstning

Generatorn PPNG 6-68 HE har enastående luftfaktorer vid full belastning tack vare högeffektiva kolmolekylsilar (CMS) och trycksättning av returflöde.

Luftförbrukningen optimeras också vid lägre kväveflöde eller tryckbehov, tack vare den avancerade energisparalgoritmen, som automatiskt justerar cykeltiderna för kvävegeneratorn.

Styr- och övervakningsfunktionerna för PPNG6-68 HE är verkligen imponerande. Renhetsgraden säkerställs hela tiden genom att förbrukarventilen öppnas endast vid önskad renhetsgrad och genom att kväve spolas när renhetsgraden inte uppnås.

Kvaliteten på matarluften kontrolleras genom övervakning av kritiska parametrar, t.ex. temperatur, tryck och daggpunkt. CMS är sårbart för skador när det utsätts för vatten och olja. Alla risker för eventuella CMS-skador på grund av hög luftfuktighet och högre hastigheter elimineras tack vare inloppsdaggpunktskontrollen och den automatiska startfunktionen hos PPNG HE.

PSA-kvävegeneratorer

PPNG producerar kväve med en renhetsgrad från 95 % upp till 99.999 % och strömmar upp till 2600 m³/tim