PPNG 6-68 HE kvävegeneratorer med Pressure Swing Adsorption Technology

Kontakta oss för en offert!

Renhet från 95 % upp till 99,999 %

 • Reglerar automatiskt till önskat kvävetryck och önskad renhetsgrad
 • Zirkoniumgivare för tillförlitlig renhetsmätning
 • Avancerad energibesparande styrning

 • Minskad luftförbrukning vid lågt kvävebehov
 • Kompenserar även för varierande omgivningsförhållanden och renhetsinställningar
 • När inget kväve förbrukas används ingen tryckluft
 • Enastående luftfaktorer tack vare trycksättning av returflödet

  Högkvalitativa, högeffektiva kolmolekylsilar

  Konstruerad och testad för cyklisk belastning

  Optimal styrning och övervakning tack vare PurelogicTM-styrenheten

 • Självskyddande övervakning avmatningsluftens kvalitet
 • Utblåsning av matningsluft vid föroreningar
 • Mätning och kontroll av kväveflöde, renhet och tryck
 • Automatisk start
 • PPNG 6-68 HE-serien är Pneumatechs förstklassiga PSA-kvävegenerator för låga till medelhöga flöden, med klassens bästa prestanda och den mest kompletta omfattningen av försörjningen. Generatorn har enastående luftfaktorer vid full belastning tack vare användning av högeffektiva kolmolekylsiktar (CMS) och trycksättning vid motflöde. Luftförbrukningen optimeras också vid minskade kväveflöden eller tryckbehov, tack vare den avancerade energisparalgoritmen, som automatiskt justerar generatorns cykeltider.

  Kontroll- och övervakningsfunktionerna hos PPNG 6-68 HE är verkligen imponerande. Renhet garanteras hela tiden genom att konsumentventilen endast öppnas vid önskad renhetsnivå och genom att kvävgas spolas när renhet inte uppnås. Kvaliteten på matarluften kontrolleras genom övervakning av temperatur, tryck och PDP. Matarluften blåses av vid förorening. Alla risker för eventuella CMS-skador elimineras tack vare den automatiska startfunktionen.

  PSA-kvävegeneratorer

  PPNG producerar kväve med en renhetsgrad från 95 % upp till 99.999 % och strömmar upp till 2600 m³/tim