PPNG 6-90 HE PSA kvävegeneratorer

Kontakta oss om du vill ha mer information

Garanterad renhet

 • Renhet från 95 % upp till 99,999 %
 • Automatisk reglering av kväveflöde, tryck och renhet
 • Tillförlitlig renhetsmätning med zirkoniasensorer
 • Låga energikostnader

 • Enastående luftfaktorer
 • Innovativ PSA-cykel och högeffektiva CMS
 • 40 % extra energibesparing vid låg belastning med variabel flödesbesparing
 • lång livslängd

 • Extruderad profildesign
 • Konstruerad och testad för cyklisk belastning
 • Skyddsfunktioner
 • Minskad miljöpåverkan

 • Minimal energiförbrukning
 • Eliminera utsläpp från N2-transporter
 • Möjlighet att få en mindre, effektivare generator och kompressor
 • AVANCERAD KONTROLL OCH ÖVERVAKNING

 • Självskyddande övervakning avmatningsluftens kvalitet
 • Utblåsning av matningsluft vid föroreningar
 • Automatisk start
 • 24/7 IKONER som tillval för fjärrövervakning
 • Ladda ner produktbroschyren PPNG 6-90 HE här nedan

  PPNG 6-90 HE är Pneumatechs premium kväve- och medelflödesgenerator, som erbjuder garanterad renhet och branschledande prestanda för tillämpningar som modifierad atmosfärisk förpackning, lödning, metallbehandling och produktion av kemikalier.

  PPNG HES innovativa PSA-cykel och högeffektiva CMS säkerställer bästa möjliga luftfaktorer vid full belastning för att hålla dina energikostnader och utsläpp så låga som möjligt. Den ger ytterligare energibesparingar på upp till 40 % vid låg belastning, tack vare algoritmen för variabel flödesbesparing. VCS gör det möjligt för PPNG ATT möta den lägre efterfrågan genom att anpassa PSA-cykeln och foderluftintaget.

  Kontroll- och övervakningsfunktionerna hos PPNG 6-90 HE är lika imponerande. Kvävekvaliteten garanteras med automatiserad reglering av N2 flöde, tryck och renhet. PurelogicTM -styrenheten kontrollerar också kvaliteten på matarluften och säkerställer avblåsning vid förhållanden utanför specifikationen. Den automatiska startfunktionen förhindrar eventuella skador på CMS. 

  Specifikationer

  Variant

  Produkt

  Renhet 

  Enheter PPNG 6 HE

  PPNG 7 HE

  PPNG 9 HE

  PPNG 12 HE

  PPNG 15 HE

  PPNG 18 HE

  PPNG 22 HE

  PPNG 28 HE

  PPNG 30 HE

  PPNG 37 HE

  PPNG 41 HE

  PPNG 50 HE

  PPNG 65 HE

  PPNG 75 HE

  PPNG 90 HE

  Nominell fri kvävetillförsel (1)

  PCT(%)

  95 %

  Nm³/ tim

  18,2

  23,4

  28,7

  36,4

  46,9

  57,3

  70.3

  86.0

  93.8

  114.7

  128,9

  157.7

  184,8

  211.4

  264.3

  99,5 %

  8,1

  10,4

  12,7

  16,2

  20,8

  25,5

  31,3

  38,2

  41,7

  51,0

  57,5

  70.3

  90.2

  102.1

  127,7

  ppm

  >99,999 %

  1,9

  2,5

  3,0

  3,8

  4,9

  6,0

  8,0

  9,7

  10,6

  13,0

  15,9

  19,5

  26,3

  29,8

  37,2

  Tryckdaggpunktsutlopp

  C/C.

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  -40

  Längd

  mm

  775

  775

  775

  775

  775

  775

  1 400

  1 400

  1 400

  1 400

  1 400

  1 400

  1421

  1421

  1421

  tum

  31

  31

  31

  31

  31

  31

  55

  55

  55

  55

  55

  55

  56

  56

  56

  Bredd

  mm

  840

  840

  840

  840

  840

  840

  840

  840

  840

  840

  970

  970

  970

  970

  970

  tum

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  38

  38

  38

  38

  38

  Höjd

  mm

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  2 015

  tum

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  79

  Vikt

  kg

  266

  279

  292

  326

  352

  379

  608

  648

  681

  734

  764

  1039

  1 140

  1 140

  1560

  lbs

  586

  615

  644

  719

  776

  836

  1340

  1429

  1501

  1618

  1 684

  2 291

  2 513

  2 513

  3439

  Inloppanknytningar PCT

  G/NPT

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  Outlet Connections PCT

  G/NPT

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  Inloppsanslutningar PPM

  G/NPT

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN32

  DN32

  DN32

  Utloppsanslutningar PPM

  G/NPT

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN25

  DN15

  DN15

  DN15

  PSA Nitrogen Generators

  PPNG produces nitrogen with purity ranging from 95% up to 99.999% and flows up to 2600 m³/hr