Banner oxygen generators

PPOG serie PSA syre generatorer

PPOG-serien använder Trycksvängningadsorptionsteknik för att extrahera syre från tryckluft, vilket resulterar i syrerenhetsnivåer upp till 95 %.

Tala med våra experter

Syre lätt tillgänglig

Industrigas när du behöver det - i önskad syrerenhet, ingen besvärlig logistik, ingen lagring, ingen förlust på grund av avdunstning

Säker och tillförlitlig

Gas med erforderlig renhet alstras på begäran utan säkerhetsrisker vid hantering av högtryckscylindrar

Garanterad renhet och renlighet

Pneumatech ger syre till din verksamhet. Med PPOG-serien erbjuder Pneumatech en attraktiv ersättning för traditionell syrgasförsörjning med mycket intressant avkastning på investeringen.

PPOG1-120-serien använder Trycksvängningsteknik för att extrahera syre från tryckluft, vilket resulterar i syrerenhetsnivåer upp till 95 %.

PPOG 2-18 HE-serien är en riktig spelväxlare för syrgasgenerering på plats. PPOG ÄR 30 % effektivare än traditionella syregeneratorer och ger dig den syrevolym, renhet och tillförlitlighet du behöver till en kraftigt reducerad kostnad och mindre miljöpåverkan.

PSA-syregeneratorer

Med PPOG-serien erbjuder Pneumatech en attraktiv ersättning för traditionell syrgasförsörjning med mycket intressant avkastning på investeringen.