Pneumatechs värderingar

Pneumatech är en del av en global industrikoncern med företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster till ett brett spektrum av kunder och slutanvändare.

Pneumatech levererar tjänster till en mängd olika branscher, med fokus på konstruktion, fordonsservice och underhåll samt tillverkning.

Våra affärsaktiviteter utförs genom separata verksamhetsenheter som delar global verksamhet och ledning. Pneumatechs olika delar förenas av en gemensam vision och en gemensam identitet och av att de följer Pneumatechs affärskod.

Värde för kunden

Pneumatech står för verktyg och kompressorer som är konstruerade för höga prestanda. Förutom banbrytande design, stötsäker teknik och hållbarhet betyder Pneumatech mervärde för kunden. 

Kärnvärden

Pneumatechs kärnvärden - interaktion, engagemang och innovation - formade vårt förflutna, skapade vår nutid och kommer att vägleda oss i vår framtid. Våra kärnvärden utgör en konkurrensfördel och hjälper oss att behålla vår ställning, även i en föränderlig miljö.En viktig egenskap hos Pneumatech är förmågan att lyssna på och förstå våra kunders och andra intressenters skiftande behov, tillsammans med vår kapacitet att skapa nya och bättre lösningar baserat på vad vi lär oss under den här interaktiva processen.Vi är lika engagerade i våra människor och i att ge mervärde till våra kunders verksamhet som vi är i våra egna ambitioner och mål.Det är vår övertygelse att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker på. Denna innovativa anda är en viktig del av Pneumatechs identitet, en viktig del av vårt sätt att bedriva verksamhet. Den är också drivkraften som har gjort oss till en viktig faktor i vår bransch. Innovation är det som driver oss mot långsiktig lönsamhet och tillväxt.Våra kärnvärden - interaktion, engagemang och innovation - avspeglas i hur vi relaterar till våra huvudintressenter. Dessutom förväntas alla delar av vår organisation följa de policyer som gäller affärsetik och sociala och miljömässiga resultat.