PPOG 1-120 PSA syre generatorer

Kontakta oss för en offert!

Garanterad syrerenhet från 90 % upp till 95 %

Zirkoniumgivare för tillförlitlig renhetsmätning

Energibesparande styrning

Gasgeneratorn stoppas automatiskt när ingen gas, eller endast lite gas, förbrukas

Högkvalitativt, högeffektivt torkmedel, valt för rätt tillämpning

Konstruerad och testad för cyklisk belastning

Optimal styrning och övervakning tack vare PurelogicTM-styrenheten

Tillgänglig med IEC- och CSA/UL-märkning

Pneumatech ger industriellt syre till din verksamhet. Med PPOG-serien erbjuder Pneumatech PSA-syregeneratorer en attraktiv ersättning för traditionell syrgasförsörjning med mycket intressanta avkastning på investeringen. PPOG1-120-serien använder Trycksvängningsteknik för att extrahera syre från tryckluft, vilket resulterar i syrerenhetsnivåer upp till 95 %.

PPOG1-120-serien är en svetsad kärlkonstruktion, konstruerad och testad för cyklisk belastning. PurelogicTM är generatorns centrala hjärna. Den optimerar driftskostnaderna tack vare tillgången på energisparkontroll, säkerställer maximal tillförlitlighet genom att övervaka generatorns viktigaste parametrar och erbjuder imponerande kontroll- och övervakningsfunktioner.

De kalibrerade flödesmätarna är en del av standardomfattningen av försörjningen, för att underlätta startprocessen och för att ge insyn i den faktiska syreförbrukningen. Det valfria syrgasbuffertkärlet är utrustat med en tryckregulator, manometer och dammfilter. Var och en av dessa komponenter är godkända för användning av syrgas med hög renhet. Den extra givaren för inloppstryckdaggpunkt ger ytterligare säkerhet om uppströmstorken skulle gå sönder.

PSA-syregeneratorer

Med PPOG-serien erbjuder Pneumatech en attraktiv ersättning för traditionell syrgasförsörjning med mycket intressant avkastning på investeringen.