Generátory plynu

Společnost Pneumatech navrhuje a vyrábí standardní generátory plynů i generátory plynů, které se konstrukčně upravují na místě. Generátory dusíku a kyslíku jsou dostupné s technologií cyklické tlakové adsorpce (PSA), zatímco membránová technologie je nabízena pro nižší úrovně čistoty dusíku.

Jaké jsou výhody vlastní výroby plynů?

  • Plyny jsou nepřetržitě k dispozici 
  • Nižší provozní náklady: žádné poplatky za nájem, náklady na dopravu a ztráty způsobené výparem 
  • Při manipulaci s vysokotlakovými lahvemi nedochází k žádným bezpečnostním rizikům 
  • Snadná integrace do stávajících instalací stlačeného vzduchu 
  • Správná čistota pro správnou aplikaci 
  • Návratnost investic je často kratší než dva roky

Stáhněte si naši brožuru generátorů plynů zde