ppng skid top banner

PPNG-kvävgas med högt tryck

Letar du efter en sann plug­-and-play-lösning som levererar on­site kväve till lägsta kostnad? Pneumatech har utvecklat kompakta och förbeställda kväveskoder i två tryckversioner.

Tala med våra experter

Säker

Gas med erforderlig renhet alstras på begäran utan säkerhetsrisker vid hantering av högtryckscylindrar

Snabba amorteringar

Inga hyresavgifter, transportkostnader och avdunstningsförluster, avkastning på investeringar ofta mindre än två år.

Kväve lätt tillgänglig

Industrigas när du behöver det - i önskad kväverenhet, ingen besvärlig logistik, ingen lagring, ingen förlust på grund av avdunstning